Η πάταξη του παραεμπορίου, με τη διαμόρφωση νέου νομικού πλαισίου και την ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τις πολιτικές ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων. Αυτό προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν, στο πλαίσιο της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευτύχη Δαμιανάκη.

Αναλυτικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτης Ξυνίδης χαρακτηρίζει ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής του πρόσφατου νόμου (3.982/2011), καθώς υιοθετήθηκαν απλουστευμένες διαδικασίες κατάσχεσης και επιτόπιας καταστροφής των παρανόμως διακινούμενων προϊόντων.

Επίσης, με τροπολογίες σε νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπεται η αποκέντρωση των ελεγκτικών μηχανισμών ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τα φαινόμενα παραεμπορίου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το πρόβλημα είναι διογκωμένο.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σύσταση κλιμακίων ελέγχου υπαίθριου εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) από τις αιρετές Περιφέρειες, τα οποία κατάσχουν και καταστρέφουν επί τόπου κάθε είδους εμπορεύματα, που συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά.

Ο υπουργός χαρακτηρίζει πρώτη προτεραιότητα την προμήθεια 6 ειδικών μηχανημάτων (σκάνερ) για την παρακολούθηση των εμπορευματοκιβωτίων, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα πρέπει κυρίως να σταματήσει στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από την πλευρά του, το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τον αποχωρήσαντα υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή, λαμβάνει συνεχώς μέτρα, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των οργανωμένων μορφών εγκληματικής δραστηριότητας, που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδα του Δημοσίου και επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Η ΕΛ.ΑΣ. παρέχει τη συνδρομή της στα αρμόδια όργανα σε προγραμματισμένους ελέγχους ή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, επιλαμβάνεται όλων των υποθέσεων που έχουν ποινικό χαρακτήρα (παραβίαση νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων – εμπορία πλαστών CD/DVD κ.λπ.) και συνεργάζεται με τις λοιπές διωκτικές αρχές της χώρας (Λιμενικό Σώμα, τελωνειακές αρχές, ΣΔΟΕ), ενώ αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες για την απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειριών.

Επιπλέον, στο Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής 2010-2014 περιλαμβάνονται εξειδικευμένες δράσεις για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών προϊόντων και προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας (συγκρότηση μικτών κλιμακίων με τη Δημοτική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ και λοιπούς συναρμόδιους φορείς κ.ά.).