Η ολοκλήρωση των αγωγών υδάτων που θα συνδέουν το Κολυμπάρι με τον Κόλπο Κισσάμου έως και τον Πλάτανο ήταν το βασικό θέμα σύσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κισάμου μεταξύ δημοτικής αρχής και του ΟΑΔΥΚ.

 Στην σύσκεψη συμμετείχαν από πλευράς δήμου ο Δήμαρχος Κισσάμου κ. Μυλωνάκης και οι Αντιδήμαρχοι κ. Καστανοπουλάκης και Κουμάκης, καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ενώ από πλευράς ΟΑΔΥΚ συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής κ. Μπατζέλης, ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πατρελάκης και στελέχη του Οργανισμού.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Κισάμου "το συγκεκριμένο θέμα – αίτημα είχε τεθεί κατά το 2011 από τον Δήμο Κισσάμου σε σχετικές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στον ΟΑΔΥΚ, στην Περιφέρεια και στον Δήμο.

Επίσης εμπεριέχεται στις προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Όπως διαφάνηκε υπήρξε απόλυτη ταύτιση απόψεων, καθώς βασικό αίτημα και πάγια θέση της δημοτικής αρχής είναι ότι για να λυθούν τα προβλήματα έλλειψης υδατικών πόρων στο δήμο μας απαιτείται να ολοκληρωθούν τα έργα που θα ενώσουν την περιοχή μας με το υφιστάμενο ενιαίο δίκτυο διαχείρισης υδάτων που σήμερα φτάνει στο Κολυμπάρι.

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές Πλατάνου, Γραμβούσας και Λουσακιών όπου δυσχεραίνουν την εκεί σημαντική αγροτική δραστηριότητα αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις (υπεραντλήσεις, συνεχώς αυξανόμενη υφαλμύρινση). Μάλιστα σε περιοχές όπως τα Φαλάσαρνα είναι ορατός ο κίνδυνος ερημοποίησης.

Η τροφοδοσία αυτών των περιοχών με νερό άρδευσης από ανατολικά μέσω και των προβλεπόμενων Φραγμάτων, θα προστατεύσει το περιβάλλον και θα υποστηρίξει ουσιαστικά τη αγροτική τους οικονομία.

Σε κάθε περίπτωση μέσω της ενιαίας διαχείρισης είναι δυνατόν να λυθούν συνολικά και όχι αποσπασματικά τα προβλήματα άρδευσης αλλά και ύδρευσης των Βόρειων και Βορειοδυτικών περιοχών του δήμου Κισσάμου.

Για το θέμα αυτό συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε σε εξειδικευμένη σύσκεψη παρουσία και άλλων εμπλεκόμενων φορέων ώστε να καθοριστεί ο σχεδιασμός και οι απαιτούμενες ενέργειες.

Επίσης συζητήθηκε το θέμα της κατασκευής του έργου της ολοκλήρωσης των δικτύων του Βιολογικού Καθαρισμού Κισσάμου προϋπολογισμού 11,9 εκ. ευρώ που δημοπρατείται στις 24 Απριλίου και των απαιτούμενων παράλληλων εργασιών που πρέπει να γίνουν για την κατασκευή παροχετεύσεων κ.α. Αποφασίστηκε να μελετηθούν και να αναλυθούν άμεσα οι εργασίες αυτές από τον ΟΑΔΥΚ ώστε να καθοριστεί και το απαιτούμενο κόστος.

Ήδη υπάρχει μια προεκτίμηση που υποδεικνύει την ανάγκη να εξευρεθούν σημαντικοί πόροι που θα καλύψουν τα επιπλέον αυτά αντικείμενα.

Τέλος για το θέμα της Λιμνοδεξαμενής Πλατάνου συζητήθηκε η εμπλοκή που υπάρχει σε αναδασωτέα έκταση στα πλαίσια των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες επίλυσης του θέματος με το Δασαρχείο οι οποίες ελπίζουμε να ολοκληρωθούν σύντομα ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου."