Την πρόθεσή της να ολοκληρωθεί στις 11 Απριλίου 2012 η ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων αλλοδαπού δικαίου και εγγυημένων ομολογιακών δάνειων των ΔΕΚΟ  ελάχιστου συνολικού ποσού ύψους 20,27 δισ. ευρώ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης το ελληνικό δημόσιο. Ωστόσο, εκτός PSI απομένουν ακόμη 8,5 δισ. ευρώ για τα οποία δόθηκε παράταση έως τις 20 Απριλίου.

Ειδικότερα, 197 δισ. ευρώ έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομόλογων, εκ των οποίων τα 177 δισ. ευρώ διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τα 20 δισ. ευρώ περίπου αφορούν σε ομόλογα ξένου δικαίου και σε δάνεια των ΔΕΚΟ εγγυημένα από το Δημόσιο.

Ωστόσο, εκτός PSI απομένουν ακόμη 8,5 δισ. ευρώ για τα οποία δόθηκε παράταση για να υπαχθούν στο πρόγραμμα ανταλλαγής έως τις 20 Απριλίου. Από αυτά τα 2,5 δισ. ευρώ θεωρείται πως θα μετάσχουν στο PSI.

Τα ομόλογα που πρόκειται να διακανονιστούν στις 11 Απριλίου 2012 θα ανταλλάσσονται με νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ποσού ίσου με το 31,5% του κεφαλαίου των ομολογιών να ανταλλάσσεται και με ομόλογα του EFSF ωρίμανσης στις 12 Μαρτίου 2013 και 12 του Μάρτη 2014 που θα αντιστοιχούν στο 15% του αρχικού κεφαλαίου των ομολογιών που ανταλλάσσονται.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ελληνική Δημοκρατία θα λάβει τα ομόλογα πληρωμής EFSF και τα ποσά για τους δεδουλευμένους τόκους, στα πλαίσια των συμφωνιών που ισχύουν για το μηχανισμό χρηματοδότησης. Οι δε εκταμιεύσεις προϋποθέτουν την ικανοποίηση όλων των όρων που προκύπτουν από τις σχετικές συμφωνίες χρηματοδότησης, οι οποίες περιλαμβάνουν την έγκριση του Eurogroup Working Group.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Ελληνική Δημοκρατία έχει ανοίξει εκ νέου τη διαδικασία υπαγωγής στο PSI για όλες τις σειρές των ομολόγων, οι Γενικές Συνελεύσεις των οποίων έχουν διακοπεί ορίζοντας ως νέα ημερομηνία συνεδρίασης την 18η Απριλίου 2012.

Η Ελληνική Δημοκρατία αποφάσισε να παρατείνει έως τις 20 Απριλίου την προθεσμία λήξης της προσφοράς του PSI για τους κατόχους ομολόγων η τροποποίηση των όρων των οποίων δεν εγκρίθηκε.

Η δε νέα προθεσμία λήξης υποβολής συμμετοχών -συναινώντας στο PSI ή απορρίπτοντας τις προτεινόμενες τροποποιήσεις - έχει οριστεί για τις 13 Απριλίου 2012. Έτσι, τα ομόλογα αυτά δεν θα ανταλλαγούν στις 11 Απριλίου 2012 και η ημερομηνία διακανονισμού τους θα είναι η 25η Απριλίου 2012.

 

in.gr