Αποεπένδυση καταγράφεται για τα ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια στη Βουλγαρία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, καθώς πιθανότατα θυγατρικές στη γειτονική χώρα ενισχύουν τις μητρικές τους στην Ελλάδα.

Οπως παρουσιάζεται από τα επίσημα στοιχεία της Βουλγαρικής Κεντρικής Τράπεζας, οι ελληνικές επενδύσεις στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα είναι συνολικά αρνητικές κατά 61,8 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί το άθροισμα της υποχώρησης των άμεσων επενδύσεων της χώρας μας στη Βουλγαρία, που είναι 64,5 εκατ. ευρώ, το οποίο μετριάζεται κάπως εξαιτίας του γεγονότος πως υφίστανται και 2,7 εκατ. ευρώ θετικών ροών από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και επανεπενδύσεων κερδών.

Πάντως, δεν είναι η Ελλάδα η πρώτη στην κατάταξη των κρατών που εμφανίζονται να αποεπενδύουν από τη Βουλγαρία, καθώς προηγείται η Γερμανία με 152,3 εκατ. ευρώ, ενώ τρίτη είναι η Μ. Βρετανία με 49,9 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες Αμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στη Βουλγαρία τις πραγματοποίησε στο πρώτο τρίμηνο η Ολλανδία με 257,1 εκατ. ευρώ και η Ελβετία με 98,4 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά η γείτονα κατάφερε να αντιστρέψει την περσινή αρνητική ροή ξένων κεφαλαίων κατά 42,2 εκατ. σε θετική κατά 236,8 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα αυτόνομα ήταν εκτός της πρώτης επτάδας των ξένων επενδυτών στη Βουλγαρία το 2011 (η Κύπρος κατατάχθηκε στην πέμπτη θέση) και μακριά από τις επιδόσεις των προηγούμενων ετών. Ωστόσο, πολλές φορές τα ελληνικά κεφάλαια κατευθύνονται στη Βουλγαρία, μέσω Κύπρου, όπως και μέσω Λουξεμβούργου, το οποίο βρισκόταν πέρσι στην τέταρτη θέση των μεγαλύτερων ξένων επενδυτών στη γείτονα με 149 εκατ. ευρώ. Η χώρα μας μέχρι το 2008 ήταν «πρωταγωνίστρια» των Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στη Βουλγαρία, καθώς βρισκόταν συνεχώς εντός της πρώτης τριάδας, μαζί με την Αυστρία και την Ολλανδία.


Κεφάλαια

Συνολικά, όπως αναφέρει η imerisia.gr, στη δεκαετία 1998-2008, πάνω από 3 δισ. ευρώ ελληνικά κεφάλαια επενδύθηκαν στη γείτονα, από τα οποία 43% στις τηλεπικοινωνίες, 36% στην παροχή υπηρεσιών και από 7% στα τρόφιμα-ποτά, στη βιομηχανία μετάλλου και στη μεταποίηση. Ετσι, η Ελλάδα είχε καταλάβει το 9,3% των συνολικών Αμεσων Ξένων Επενδύσεων της Βουλγαρίας, ενώ σε κάποιους κλάδους, όπως ο τραπεζικός, το ποσοστό αυτό προσέγγισε έως και το 23%.