Ο Δήμος Αρχανών- Αστερουσίων ενημερώνει τους κατοίκους και δημότες του Δήμου ότι σύμφωνα με το Ν.4038/2012 ρυθμίζονται όλες οι οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες μέχρι 29-2-2012 και για ποσό (κεφάλαιο) μέχρι 10.000,00€.

Η ρύθμιση έχει τις εξής κατηγορίες:

1. Εφάπαξ , με απαλλαγή κατά ποσοστό (100%) των προσαυξήσεων.
2. Σε (2) έως (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή (90%) των προσαυξήσεων.
3. Σε (13) έως (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή (75%) των προσαυξήσεων.
4. Σε (25) έως (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή (60%) των προσαυξήσεων.
5. Σε (37) έως (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή (45%) των προσαυξήσεων.
6. Σε (49) έως (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή (25%) των προσαυξήσεων.

Το συνολικό ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100,00 €.

Στις περιπτώσεις (4)-(5)-(6) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο ( ΚΥΑ 20124/8-6-2012 παρ. 3).

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο μέχρι 8-10-2012.

Έπειτα και από την δυνατότητα που δίνει ο Νόμος για ρύθμιση και μείωση των προσαυξήσεων, ο Δήμος Αρχανών- Αστερουσίων είναι υποχρεωμένος με βάση την νομοθεσία και τον Κανονισμό Ύδρευσης αλλά και σε ένδειξη σεβασμού στους συνεπείς καταναλωτές να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες (διακοπή σύνδεσης κ.λ.π), στους καταναλωτές που δεν είναι συνεπείς.