Από το 2013 οι 21 στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές θα συγκροτούν ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο. Με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι για τις συγκεκριμένες σχολές θα είναι προσηλωμένοι στην επιλογή τους και δεν θα εισάγονται σε αυτές μόνο λόγω μορίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής» της Πέμπτης, έχει ήδη δοθεί το πράσινο φως από πλευράς κυβέρνησης, ώστε να οι 19 στρατιωτικές και οι δύο αστυνομικές σχολές να συγκροτήσουν το 6ο επιστημονικό πεδίο.

Υπενθυμίζεται ότι με το ισχύον καθεστώς οι σχολές αυτές είναι διάσπαρτες στα υπόλοιπα πέντε επιστημονικά πεδία.

Με το προτεινόμενο σύστημα δεν αναμένεται να υπάρξει καμία αλλαγή ως προς τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων.