Συνεργασία πολύ σημαντική αναπτύσσεται από το ΕΚΑΒ και τις διευθύνσεις Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ δίνουν τις πολύτιμες συμβουλές τους σε ό,τι αφορά την ασφαλή οδηγική συμπεριφορά που στα μικρά παιδιά είναι πολύ σημαντικό για την εν γένει συμπεριφορά τους σαν μελλοντικοί οδηγοί.

Παρών στην πρόσφατη συνάντηση με παιδιά του 3ου δημοτικού στη ΝΕΛΕ ήταν και ο αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ, Παναγιώτη Τζανετής, που βεβαιώνει πως η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί.