Στα 12,295 δισ. ευρώ υποχώρησε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Ο στόχος ήταν 13,572 δισ. ευρώ.

Σε πρωτογενή βάση, αν εξαιρεθούν δηλαδή οι δαπάνες για τόκους, το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 1,176 δισ. ευρώ, αρκετά χαμηλότερα έναντι του επίσημου στόχου (2,441 δισ. ευρώ).

Σημαντικά βελτιωμένο παρουσιάζεται επίσης τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και το πρωτογενές έλλειμμα και έναντι του 10μήνου του 2011, κατά 8,79 και 4,683 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Έτσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένο κατά 41,7% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Το ύψος των καθαρών εσόδων αυξήθηκε κατά 1,4% σε 41,731 δισ. ευρώ, ενώ ήταν αυξημένο και έναντι του επικαιροποιημένου στόχου που αποτυπώνεται στην εισηγητική εκθεση του προϋπολογισμού 2013, κατά 223 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 39,085 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 451 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για το 2012 (38,634 δισ. που περιλαμβάνεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2013.

Έσοδα 79,5 εκατ. ευρώ από την κεντρική τράπεζα της Ισπανίας

Η αύξηση έναντι του επικαιροποιημένου στόχου οφείλεται:

α) στο γεγονός ότι εμφανίστηκαν τον Οκτώβριο εισπράξεις που αναλογούσαν στον Σεπτέμβριο και δεν είχαν καταγραφεί λόγω της απεργίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.

β) στην αύξηση των εισπράξεων από το φόρο επί των τόκων των καταθέσεων κ.λπ.

γ) στην αύξηση των έμμεσων φόρων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) λόγω εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων.

δ) στην είσπραξη από την Ισπανία ποσού 79,5 εκατ. ευρώ ως μεταφορά αποδόσεων από την διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο χαρτοφυλάκιο της Κεντρικής της Τράπεζας (ANFA).

ε) στην ικανοποιητική πορεία των εισπράξεων των φόρων περιουσίας.

Μείωση δαπανών

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 54,026 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 904 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (55,079 δισ.).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 379 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 280 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (23 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους των παλαιών οφειλών τους (8 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (56 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου).

Σε τόκους 11,1 δισ. ευρώ

Οι δαπάνες για τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε 11.119 εκατ. ευρώ και είναι χαμηλότερες του στόχου (11.131 εκατ. ευρώ) κατά 12 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι δαπάνες για πληρωμή προμήθειας εκταμίευσης δανείου στο EFSF ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ και είναι χαμηλότερες το στόχου που είχε τεθεί για το δεκάμηνο (519 εκατ. ευρώ) κατά 140 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Οκτώβριο παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 8.219 εκατ. ευρώ ή 13,2%.

Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες μειώθηκαν, με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση να παρατηρείται στις πρωτογενείς δαπάνες που παρουσιάζονται μειωμένες κατά 8,5% (ή 3,542 δισ. ευρώ) που αποτελεί και τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού.

 

in.gr