Εξετάσεις υποψηφίων βοηθών φαρμακείου

Εξετάσεις των υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος περιόδου Φεβρουαρίου 2014, θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ