Μια ιδιαίτερη συλλογική εικαστική έκθεση «Μαζί σας ταξιδεύουν τα χρώματα»

Μια ομάδα ανθρώπων σχημάτισαν μια συλλογική και ανεξάρτητη καλλιτεχνική πρωτοβουλία και πραγματοποιούν μια έκθεση με στόχο τον προβληματισμό πάνω στο προσφυγικό ζήτημα αλλά και την προσφορά έμπρακτης βοήθειας

 

Ομάδα Νοητικής Ενδυνάμωσης στο Κ.Α.Π.Η. Σούδας

Το Κέντρο Alzheimer Νομού Χανίων σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ ΣΟΥΔΑΣ του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων δημιούργησαν ομάδα ενδυνάμωσης μνήμης