Κρήτη

 

Βουλευτές vs Τοπικών φορέων για την πώληση του αεροδρομίου Χανίων

Κυβέρνηση και βουλευτές συμφωνούν με την πώληση του αεροδρομίου, έστω και με βελτίωση των όρων, ενώ οι τοπικοί φορείς παραμένουν σταθεροί στην πλήρη αντίθεσή τους και προχωρούν την νομική προσφυγή.

 

Απονομή βεβαιώσεων στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κρήτης τμ. Χανίων.

Το Σάββατο 30 Μαϊου 2015 ώρα 20:00 στο Νεώριο Μόρο, θα γίνουν οι απονομές βεβαιώσεων παρακολούθησης στους σπουδαστές του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Κρήτης τμ Χανίων της διδακτικής περιόδου 2014-2015.