Ξεκινούν τη λειτουργία τους 99 Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων σε Δήμους που καταργήθηκαν εφορίες και συγχωνεύθηκαν με άλλες που βρίσκονται αρκετά μακριά.

Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) έρχονται να καλύψουν το όποιο κενό δημιουργείται από τη συγχώνευση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται σε όλη τη χώρα.

Τα ΓΕΦ που λειτουργούν με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, στεγάζονται σε χώρους των ΟΤΑ και λειτουργούν κατ' αντιστοιχία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν πλέον στα ΓΕΦ υποθέσεις που μέχρι πρόσφατα μπορούσαν να διευθετήσουν μόνον από τις εφορίες:

1. Χορήγηση κάθε είδους φορολογικών εντύπων και παραλαβή τους

2. Παροχή οδηγιών και υποστήριξη των πολιτών στη συμπλήρωση φορολογικών εντύπων, όπως τα ακόλουθα:

φορολογικές δηλώσεις από συνταξιούχους

δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών

δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων

αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες

δηλώσεις έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων

3.Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών, όπως φορολογικές ενημερότητες

4.Παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων

5.Χορήγηση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα

6.Παραλαβή και διαβίβαση κάθε είδους αιτήματος προς τις ΔΟΥ στις οποίες υπάγονται τα ΓΕΦ.

Υπενθυμίζεται ότι:

Η πλειονότητα των πληρωμών διενεργούνται πλέον και στις Τράπεζες

Σημαντικός αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον και στα ΚΕΠ

Μεγάλος αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον μέσω διαδικτύου - TAXISnet

in.gr