Δάνεια ως 800.000 ευρώ προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις με επιδοτούμενο επιτόκιο το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηση.

Συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν δάνειο για κεφάλαιο κίνησης 4ετούς διάρκειας έως 300.000 ευρώ και δάνειο για επενδύσεις 5ετούς-10ετούς διάρκειας έως 800.000 ευρώ με επιτόκιο 4,5%.

Στη ρύθμιση για τα νέα δάνεια, θα μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, αλλά και όσες επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί και σε άλλα προγράμματα και στον επενδυτικό νόμο. Οι ενδιαφερόμενες τράπεζες θα μπορούν άμεσα να απευθύνονται στη συνεργαζόμενη τράπεζα της επιλογής τους, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση.

Τα δάνεια θα παρέχονται με ευνοϊκούς όρους και θα αφορούν:

  • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από 10.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.
  • Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με εύρος που θα διαμορφώνεται από 10.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ, με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Συγκεκριμένα τα δάνεια αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που:

  • Υπάχθηκαν στον Ν.3299/2004
  • Εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης
  • Δεν εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

iefimerida.gr