Τελευταία ευκαιρία για ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο αποτελεί για τους φορολογουμένους η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του "Έθνους", με ένα "πλέγμα" έξι κριτηρίων θα προσδιορίζεται εφεξής το τεκμαρτό εισόδημα 800.000 ελευθέρων επαγγελματιών, ενώ εισάγονται νέου τύπου αντικειμενικά κριτήρια για τη φορολόγηση 5,5 εκατομμυρίων φορολογούμενων.

Τα μέτρα ενεργοποιούνται με υπουργικές αποφάσεις οι οποίες υπεγράφησαν και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που τις συνοδεύουν.

Η εγκύκλιος ορίζει τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών και διασταυρώσεων με τις οποίες τα φορολογητέα ακαθάριστα εισοδήματα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών θα προσδιορίζονται με βάση έξι κριτήρια:

-Τις καταθέσεις τους στις τράπεζες και τις λοιπές μορφές αποταμιεύσεων (μετοχές, ομόλογα κ.λ.π.).

-Τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία.

-Τις δαπάνες διαβίωσης τους.

-Την έδρα της επιχείρησης, τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τα έξοδα μισθοδοσίας.

-Την ανάλυση ρευστότητας του φορολογουμένου.

-Την σχέση της τιμής πώλησης στο συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.

Στο πλαίσιο των νέων αυτών ελεγκτικών διαδικασιών θα προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης άρσης του τραπεζικού απορρήτου ενώπιον των φορολογικών αρχών και το δικαίωμα των αρμοδίων υπαλλήλων να ελέγχουν εξονυχιστικά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων. Η Εφορία θα προσδιορίζει το συνολικό φορολογητέο εισόδημα και θα επιβάλλει τεκμαρτό φόρο ανεξάρτητα από τα δεδομένα που έχει εμφανίσει ο φορολογούμενος.

Θα συντάσσεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με τον πρόσθετο φόρο και οι ελεγκτικές αρχές θα ειδοποιούν τον υπόχρεο για την καταβολή του φόρου η σε περίπτωση ένστασής του, να αποδείξει ότι τα πραγματικά του εισοδήματα είναι χαμηλότερα από αυτά που προσδιόρισε η εφορία.

Σε εφαρμογή μπαίνει η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία, η οποία αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία των φορολογουμένων να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε μεγάλο αριθμό δόσεων.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η εγκύκλιος που κατάρτισε το υπουργείο Οικονομικών, ρυθμίζονται χρέη προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31/12/2012.

Ειδικότερα προβλέπεται:

Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31η/12/2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα τελωνεία, δύναται να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και να καταβάλλονται ως εξής:

1)με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως και τις 30/6/2013.

2)με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και 30/6/2014.

3) με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και 30/6/2015.

4) με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και 30/6/2016.

5) με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και 30/6/2017.


news247.gr