Ζημία εκατομμυρίων ευρώ υφίσταται το Πολυτεχνείο Κρήτης για μια υπόθεση που ήδη έχει εμπλακεί και η Δικαιοσύνη και που σχετίζεται με τις εργασίες αποπεράτωσης του συμπληρωματικού κτιρίου για τις ανάγκες των τμημάτων ΗΜΜΥ και ΜΠΔ στην Πολυτεχνειούπολη.

Το έργο,  η σύμβαση του οποίου υπογράφτηκε το 2007, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς η εργολήπτρια εταιρία κηρύχθηκε έκπτωτη, ενώ το δεύτερο "χτύπημα" για το Πολυτεχνείο ήρθε από την Τράπεζα που εξέδωσε τις εγγυητικές επιστολές για την καλή εκτέλεση του έργου και που αρνείται μέχρι και σήμερα να καταβάλει, ως όφειλε, το ποσό των εγγυητικών ύψους 3,1 εκ. ευρώ.

Το Πολυτεχνείο έχει στείλει ήδη εξώδικο στην Τράπεζα και πρόθεση της Πρυτανείας, όπως δήλωσε στο Flashnews.gr ο Πρύτανης του Ιδρύματος κ. Β. Διγαλάκης, " είναι να διασφαλίσει ότι η νομική εκπροσώπηση στον όλο χειρισμό της υπόθεσης του Ιδρύματος θα είναι η καλύτερη δυνατή".

Η εταιρεία, η Τράπεζα και η μαύρη τρύπα εκατομμυρίων ευρώ

Πώς όμως ένα σημαντικό έργο για τη λειτουργία τμημάτων του Ιδρύματος εξελίχτηκε σε οικονομικό "Βατερλώ;"

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πρυτανείας του Πολυτεχενίου, την εκτέλεση των εργασιών για τα συμπληρωματικά κτίρια των τμημάτων, είχε αναλάβει εργολήπτρια εταιρία, με σύμβαση που υπεγράφη τον Ιούνιο του έτους 2007, συνολικού ύψους περίπου 6,5 εκ. ευρώ.

Το έτος 2010, κι αφού κάθε εργασία είχε εντελώς σταματήσει από καιρό, μετά από παρατάσεις, προσκλήσεις κλπ, προέκυψε οριστικά η αδυναμία της εταιρίας να συνεχίσει το έργο, από το οποίο είχε ολοκληρωθεί περίπου το ήμισυ. Τον Ιούνιο του έτους 2011 η εταιρία κηρύχθηκε έκπτωτη και, ακολούθως, στις αρχές Φεβρουαρίου 2012, αποφασίστηκε η κατάπτωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, που σύμφωνα με το νόμο είχε προσκομίσει η εταιρία, συνολικού ύψους 3,1 εκ. ευρώ.

Από έρευνα που διενήργησε η νέα πρυτανική Αρχή προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία του σοβαρότατου αυτού θέματος, μόλις πρόσφατα -Ιούνιος 2013- διαπιστώθηκε ότι, παρότι είχε μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την κατάπτωση (2.2.2012) των παραπάνω εγγυητικών επιστολών, ύψους 3,1 εκ. ευρώ (και μάλιστα υπερβολικά μεγάλο, με βάση όσα συνηθίζονται σε τέτοιες περιπτώσεις), αυτές δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί, η μοναδική δε σχετική ενέργεια που είχε γίνει εκ μέρους του Ιδρύματος ήταν, το Μάρτιο 2012, η αποστολή μίας εξωδίκου επιστολής προς την  Τράπεζα, που ήταν η εκδότρια των εγγυητικών, με την οποία καλείτο να προχωρήσει στην πληρωμή, όπως άμεσα όφειλε σύμφωνα με το νόμο να κάνει.

Όμως η Τράπεζα όχι μόνο δεν πλήρωσε, αλλά ούτε καν απάντησε στην εξώδικο αυτή επιστολή.

Τα ασφαλιστικά μέτρα περιπλέκουν την υπόθεση

Από την ίδια έρευνα, περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή των εγγυητικών, η εργολήπτρια εταιρία έχει ασκήσει μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, σε συνεννόηση δε και με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας (κατά της οποίας υποτίθεται ότι η αίτηση αυτή στρέφεται...) έλαβε, ενόψει της συζήτησης της αίτησής της, μία προσωρινή διαταγή για μη πληρωμή των εγγυητικών, στη συνέχεια δε, η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, μετά από αίτημα της εταιρίας, αναβλήθηκε για το φθινόπωρο του έτους 2013, η ισχύς όμως της προσωρινής διαταγής, με κοινή συμφωνία εταιρίας και Τράπεζας, παρατάθηκε ως τότε.

Ας σημειωθεί ότι, όπως προαναφέρθηκε, όλα τα παραπάνω (όπως και άλλα και, κυρίως, η πορεία της αίτησης της εταιρίας να υπαχθεί στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, την οποία προέβαλε ως επιχείρημα) έγιναν γνωστά μόλις πρόσφατα, τον Ιούνιο 2013, όταν η Πρυτανική Αρχή ανακίνησε το ζήτημα και, λόγω της σοβαρότητάς του, προχώρησε στην ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο του Ιδρύματος, ενόψει και της εκδίκασης (την 13.6.2013) Προσφυγής της εταιρίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων κατά της απόφασης που την κήρυξε έκπτωτη.

Ας σημειωθεί ότι στη σημαντική αυτή δίκη, στην οποία αναμένεται η έκδοση απόφασης, το Πολυτεχνείο εκπροσωπήθηκε από τους δύο αυτούς νομικούς του παραστάτες, ενώ παραστάθηκε αυτοπροσώπως και ο Πρύτανης.

Όπως και από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, καταβάλλεται πλέον κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση των συμφερόντων του Ιδρύματος. Η σοβαρότητα του θέματος είναι αυτονόητη για το Ίδρυμά μας και τα μεγέθη του. Μάλιστα, ας μη διαφεύγει της προσοχής ότι η ζημία που μέχρι σήμερα έχει υποστεί δεν περιορίζεται μόνο στη μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου και στη μη είσπραξη του ποσού των 3.1 εκ ευρώ των εγγυητικών επιστολών, αλλά σ ́ αυτήν δυστυχώς συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια, λόγω παρόδου των προθεσμιών, του ποσού της κρατικής χρηματοδότησης που είχε εγκριθεί για το έργο, το οποίο υπερβαίνει τα 3 εκ. ευρώ.

"Θεωρώ δύσκολο με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες να βρεθούν ξανά αυτά τα χρήματα" δήλωσε στο Flashnews.gr o κ. Διγαλάκης επαναλαμβάνοντας ότι η Πρυτανεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προασπίσει τα συμφέροντα του Ιδρύματος

Flashnews.gr