Το πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου για αξιολόγηση των κληρικών τους, ικανοποιείται τις επόμενες ημέρες με νομοθετική ρύθμιση για τα θέματα της Γ.Γ. Θρησκευμάτων, στο επικείμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Μετά από αρκετούς μήνες αναμονής το παραπάνω αίτημα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης ικανοποιείται και πλέον θα ισχύει ότι συμβαίνει από καιρό πριν, με παλαιότερη ρύθμιση(Π.Δ. 53/2012), για τους κληρικούς της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα που αφορούσε στην Εκκλησία της Ελλάδος ανέφερε στο άρθρο 1 ότι «διατηρείται σε ισχύ το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης των κληρικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως αυτό περιγράφεται από τους Ιερούς Κανόνες και τους κανονισμούς που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (ΦΕΚ 146Α΄)», ενώ δεν γινόταν καμία αναφορά αν η πρόβλεψη αυτή επεκτείνεται και στους κληρικούς της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου που υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κενό στο νόμο για την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κρήτης και για τους κληρικούς των Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου οι οποίες ως γνωστό υπάγονται απευθείας στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας αναφέρει ότι «α) εξαιρείται των γενικών διατάξεων του ν.4024/2011 και παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο ειδικό σύστημα αξιολόγησης, που αφορά στους κληρικούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κρήτης, όπως αυτό περιγράφεται από τους Ιερούς Κανόνες και τους κανονισμούς της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησία της Κρήτης που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 43 ν. 3848/2010» ενώ η πρόβλεψη αυτή επεκτείνεται και στους κληρικούς των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου που υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.