Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη, με θέμα «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου από τις Δημοτικές Εκλογές έως την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών», κατέθεσε την Τρίτη 15/4/2014 ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει:

«Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 65 του νόμου 3852/2010 «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση, των νέων δημοτικών αρχών το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». Οι Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθούν φέτος στις 18 και στις 25 Μαΐου 2014 και οι νέες Δημοτικές Αρχές θα εγκατασταθούν την 1 Σεπτεμβρίου 2014. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών τα Δημοτικά Συμβούλια να λειτουργούν με ουσιαστικά μειωμένες αρμοδιότητες.

Το τρίμηνο Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Τουρισμό και είναι η πρώτη φορά που η «νεκρή περίοδος», η οποία μεσολαβεί μεταξύ των Δημοτικών Εκλογών και της εγκατάστασης των νέων Δημοτικών Αρχών συμπίπτει με την θερινή περίοδο.

Στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές του 2010 υπήρξε προβληματισμός πώς προσδιορίζονται αντικειμενικά οι έννοιες «έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες στην λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων και κατ’ επέκταση των Δήμων.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω δημιουργεί ερωτηματικά κατά πόσο θα μπορέσουν οι απερχόμενες Δημοτικές Αρχές να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου ιδιαίτερα όταν προστίθενται και προβλήματα που σχετίζονται με τις απαγορεύσεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του πρόσφατου νόμου 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» αφού οι εξαιρέσεις στην απαγόρευση των προσλήψεων δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες των Δήμων, ιδιαίτερα τις θερινές.»

Καταλήγοντας ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό “πώς θα αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα προβλήματα αφού οι απερχόμενες Δημοτικές Αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με συνέπεια τις αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου;”