Τα στοιχεία που έχει λάβει υπόψη της η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, δείχνουν ότι οι βροχοπτώσεις, από τον Σεπτέμβριο 2015 μέχρι και τον Απρίλιο 2016, είναι πολύ περιορισμένες τόσο σε σχέση με τις βροχοπτώσεις του προηγούμενου έτους όσο και σε σχέση με τον μέσο όρο πενταετίας.

Το Τμήμα Παρακολούθησης & Προστασίας των Υδατικών Πόρων, προκειμένου να αντιμετωπίστούν προβλήματα που θα προκύψουν από την μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού, προτείνει τα παρακάτω μέτρα ορθής διαχείρισης του διαθέσιμου νερού:  

Α. Οι καταναλωτές του νερού ύδρευσης

(απλοί χρήστες – υπεύθυνοι ξενοδοχειακών μονάδων κλπ.):

Να ελέγχουν και να επιδιορθώνουν άμεσα τυχόν διαρροές στο υδρευτικό τους δίκτυο και εφόσον κριθεί σκόπιμο να αντικαταστήσουν τα απαρχαιωμένα ή προβληματικά δίκτυα και τον γενικό εξοπλισμό.

Να περιορίζουν τον καθαρισμό της αυλής ή των κοινόχρηστων χώρων και όταν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν σκούπα και ειδικά πιεστικά μηχανήματα, αντί για τρεχούμενο νερό.

Να αποφεύγουν το πλύσιμο των αυτοκινήτων.

Να αρδεύουν τον κήπο και τους χώρους πρασίνου είτε νωρίς το πρωί είτε αργά το απόγευμα, και να αποφεύγουν την άρδευση όταν η θερμοκρασία και η ταχύτητα του αέρα είναι μεγάλες.

Β. Οι καλλιεργητές – χρήστες του νερού άρδευσης:

Να επιλέγουν το σύστημα της στάγδην άρδευσης ως το πιο κατάλληλο σύστημα για την εξοικονόμηση νερού στις περιπτώσεις που θεωρείται επιβεβλημένη η άρδευση. Για το λόγο αυτό προτείνεται η αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων άρδευσης με συστήματα στάγδην.

Να αρδεύουν τις καλλιέργειες είτε κατά τις νυκτερινές ώρες είτε νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Να αποφεύγουν την άρδευση όταν η ένταση του ανέμου είναι ισχυρή και όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, για την αποφυγή μεγάλης εξάτμισης.

Να προσαρμόζουν το πρόγραμμα άρδευσης (διάρκεια ποτίσματος-επανάληψη) στις εδαφικές συνθήκες και στην διαθέσιμη ποσότητα νερού, μετά από οδηγίες των τοπικών γεωπόνων, ώστε να αποφεύγεται η κατείσδυση του νερού και η έκπλυση θρεπτικών συστατικών του εδάφους.

Να ελέγχουν συχνά τα δίκτυα μεταφοράς του νερού για τυχόν διαρροές και κακή λειτουργία.

Να περιορίσουν τις υδροβόρες καλλιέργειες και να αποφύγουν κατά το δυνατόν την φύτευση  νέων καλοκαιρινών καλλιεργειών.

Γ. Οι φορείς παροχής νερού ύδρευσης και άρδευσης

(π.χ. Δ.Ε.Υ.Α., Τ.Ο.Ε.Β., Δήμοι κλπ.):

Να προβούν σε τοποθέτηση υδρομέτρων για τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού.

Να επιβάλουν κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική και μέτρα περιορισμού της αλόγιστης χρήσης και σπατάλης νερού από τους καταναλωτές.

Να ελέγχουν και να συντηρούν τακτικά τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού, προς αποφυγή διαρροών και να αποκαθιστούν άμεσα οποιεσδήποτε βλάβες παρουσιαστούν.

Να αποφεύγουν την υπεράντληση των ευαίσθητων υδροφορέων ώστε να περιοριστεί η ενδεχόμενη πτώση στάθμης και η υφαλμύρινση ιδίως στους παράκτιους υδροφορείς.

Να προβούν σε ενημέρωση και σε έκδοση οδηγιών σχετικά με τα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης και σπατάλης του νερού που μπορούν να λαμβάνουν ατομικά οι καταναλωτές νερού.