Στην παρακάτω καταγγελία προχώρησε η παράταξη Ενεργών Πολιτών για τη σημερινή συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Ηρακλείου:

"Αντιδημοκρατική συμπεριφορά προέδρου Δημ. Συμβουλίου και Δημάρχου στον επικεφαλής της δημοτικής μας κίνησης.

Ο κ. Δήμαρχος ενώ απάντησε στις πρωτολογίες των παρατάξεων, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα της απάντησης στη δευτερολογία τους, δεν ακολούθησε όμως την ίδια στάση και στην παράταξή μας. 

Προτίμησε, ίσως για λόγους προετοιμασίας (;), να απαντήσει στο τέλος της συζήτησης με πολλές αιχμές και ανακρίβειες και ουσιαστικά δεν δόθηκε ο λόγος στην παράταξή μας να απαντήσει στα λεγόμενα του Δημάρχου.

Οι δημοτικοί μας σύμβουλοι αποχώρησαν από τη συζήτηση γιατί δεν θέλαμε με την παρουσία μας να δικαιολογήσουμε την αντιδημοκρατική εκτροπή της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου."