Λύση στο σοβαρό πρόβλημα που είχε ανακύψει με τον χαρακτηρισμό των γαιών υψηλής παραγωγικότητας και απασχολούσε χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, αλλά ειδικά στα Χανιά, δίδεται με τροπολογία που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Συγκεκριμένα με την τροπολογία που υπογράφουν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Σκανδαλίδης και Δικαιοσύνης κ.Παπαιωάννου τροποποιείται η διάταξη της παρ. 6 του αρ. 56 του Ν. 2637/78 ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 και τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν.3851/2010 (ΦΕΑ Α’85), αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 και μόνον για τις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998 είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση».

Πως δημιουργήθηκε το πρόβλημα

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο (56 Ν.2637/1998) «σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές (μεταβολή προορισμού της, διάθεση της για άλλες χρήσεις, εκτέλεση έργων, δημιουργία εγκαταστάσεων, παροχή εξυπηρετήσεων), έστω και χωρίς μεταβολή της χρήσης τους, ενεργείται πάντοτε ύστερα από άδεια της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης».

Ακόμα, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η κατάτμηση είτε με διανομή μεταξύ συνιδιοκτητών είτε με πώληση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη, με την οποία μεταβιβάζονται δικαιώματα κυριότητας, χωρίς προηγούμενη άδεια της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Η άδεια παρέχεται μόνο εφόσον διευκολύνεται η αγροτική εκμετάλλευση».

Το τεράστιο πρόβλημα, που στα Χανιά αφορά σχεδόν το σύνολο του κάμπου από την πόλη των Χανίων μέχρι τον Αλικιανό, δημιουργήθηκε όταν σε εφαρμογή του Νόμου εκδόθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «κριτηρίων διαβάθμισης της αγροτικής γης σε ποιότητες και κατηγορίες παραγωγικότητας».

Όμως ο ίδιος Νόμος προβλέπει και την έκδοση δεύτερης ΚΥΑ η οποία θα καθορίζει τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (χάρτες ζωνών Γ.Υ.Π), κάτι το οποίο έως τώρα δεν έχει γίνει, με αποτέλεσμα οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, βάση της πρώτης ΚΥΑ, να χαρακτηρίζουν ως «Γη Υψηλής Παραγωγικότητας» σχεδόν όλες τις περιοχές και να έχουν μπλοκαριστεί όλες οι οικονομικές δραστηριότητες.

Δείτε εδώ ολόκληρη την τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή