Τα αντισυλληπτικά χάπια φαίνεται να παρεμβαίνουν στον τρόπο με τον οποίο θυμόμαστε ένα γεγονός.

Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες που χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη συναισθηματική πλευρά ενός γεγονότος, παρουσιάζοντας μειωμένη λογική μνήμη και ανικανότητα συγκράτησης λεπτομερειών. Η επίδραση αυτή των αντισυλληπτικών δεν σχετίζεται με βλάβες στη μνήμη.

Παγωμένου Ελευθερία 
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Βιογραφικό σημείωμα