Την Τρίτη, ο υφυπουργός Εργασίας, Β.Κεγκέρογλου, ζήτησε για μια ακόμη φορά την ανταπόκριση των τραπεζών στις αιτήσεις των υπερχρεωμένων πολιτών για συμβιβαστική ρύθμιση των χρεών τους.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι οι πολίτες που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να πετύχουν τη ρύθμιση των χρεών τους με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες.

Υπενθυμίζει δε ότι η ρύθμιση των χρεών μπορεί πλέον να γίνει και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών με αποφάσεις των αρμοδίων Ειρηνοδικείων. Οι καταναλωτές έχουν πλέον διαπραγματευτική δύναμη και οι προσπάθειες εξώδικης και συμβιβαστικής ρύθμισης των χρεών αποκτούν μία νέα δυναμική, όπως τουλάχιστον εκτιμά ο κ. Κεγκέρογλου

Επίσης τονίζει ότι «τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα που δημιουργεί η εφαρμογή του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και να στηρίξουν τις διαδικασίες της εξώδικης ρύθμισης. Πρωτίστως, γιατί αυτό εξυπηρετεί και το δικό τους συμφέρον. Καλώ, λοιπόν, τα πιστωτικά ιδρύματα να επιταχύνουν τους ρυθμούς οργάνωσής τους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εξώδικου συμβιβασμού, εξετάζοντας με θετική διάθεση και με βάση τις πραγματικές εισοδηματικές δυνατότητες των οφειλετών τις αιτήσεις ρύθμισης των χρεών που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στο μέλλον».

» Είναι πλέον», τονίζει, «η κατάλληλη στιγμή να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ειλικρινούς διαλόγου και ρύθμισης των χρεών. Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν μέσα από τις αιτήσεις και τον έλεγχο
αυτών να πληροφορηθούν τη συνολική οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, τους κινδύνους και τις αδυναμίες εξυπηρέτησης των χρεών και να υιοθετήσουν ενόψει της προσφυγής του καταναλωτή στη Δικαιοσύνη ηπιότερες και ρεαλιστικότερες προσδοκίες».

Σύμφωνα με το ν. 3869/2010, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμών), εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της αίτησης ρύθμισης.

Το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να διευκολύνει τις προσπάθειες εξώδικης ρύθμισης και τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα και τους υπερχρεωμένους, να δώσει τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να επεξεργαστούν, επιταχύνοντας πλέον τους ρυθμούς τους, τις αιτήσεις εξώδικης ρύθμισης των χρεών, θα παρατείνει την απαγόρευση πλειστηριασμών της πρώτης ή μοναδικής κατοικίας που λήγει την 3η Φεβρουαρίου μέχρι και τον προσεχή Ιούνιο.

«Ο νέος νόμος δεν έχει χρονικούς περιορισμούς ως προς την εφαρμογή του. Όλοι οι καταναλωτές που βρίσκονται ή θα βρεθούν σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής μπορούν να επιδιώξουν την εξώδικη ρύθμιση των οφειλών τους και, εφόσον αυτή αποτύχει, να ζητήσουν τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών τους», είπε ο υφυπουργός Εργασίας.