Νέες χωματερές που αντικαθιστούν όσες κλείνουν άλλα και χωματερές που ενώ στα χαρτιά εμφανίζονται να έχουν κλείσει, συνεχίζουν να δέχονται σκουπίδια και με την ευθύνη ή ανοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαπιστώνουν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

Διαπιστώνουν ακόμη ότι πολλές χωματερές λειτουργούν με το αζημίωτο ως χώροι εναπόθεσης νοσοκομειακών και βιομηχανικών αποβλήτων, ενώ κανόνα φαίνεται να αποτελεί και η συχνή καύση σκουπιδιών τις νύχτες, προκειμένου να μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος, για κάθε δυο χωματερές που εμφανίζεται ότι κλείνουν, ανοίγει τουλάχιστον ακόμα μια, σε πολλές περιπτώσεις σε όμορους χώρους.

Με αυτόν τον τρόπο οι δήμοι προσπαθούν να αποφύγουν τα πρόστιμα που αναμένεται να επιβληθούν από την Ε.Ε., αφού στον επίσημο κατάλογο των χωματερών φυσικά δεν συμπεριλαμβάνονται οι νέοι χώροι που ανοίγουν. Έτσι η χώρα μας εμφανίζει να μειώνει τον αριθμό των ανοιχτών χωματερών ενώ στην ουσία, όπως αναφέρει υψηλόβαθμό στέλεχος του υπουργείου Περιβάλλοντος, «απλώς μετακινούνται οι θέσεις τους».

Επιπλέον, πολλοί δήμαρχοι εμφανίζονται να αναθέτουν τη δουλειά της αποκομιδής σε ιδιώτες οι οποίοι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, είτε θάβουν παράνομα σε κρυφά σημεία μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών είτε τα ρίχνουν σε άλλες χωματερές. Οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος στις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιήσει έχουν εντοπίσει συχνή και απρόσκοπτη είσοδο οχημάτων ιδιωτών και την ανεξέλεγκτη διάθεση σημαντικής ποσότητες πάσης φύσεως αποβλήτων. Στον απολογισμό τους, μόνο για τη διετία 2010-2011 διαπιστώνουν ακόμη ότι:

Κλείνουν τις παράνομες χωματερές και ανοίγουν αυθαίρετα νέες
  • Δεν έχει προχωρήσει η αποκατάσταση όσων χωματερών έχουν κλείσει.
  • Είναι γενικευμένο το φαινόμενο της απουσίας αστυνόμευσης, με αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτη πρόσβαση.
  • Στις περισσότερες περιπτώσεις οι δήμοι εμφανίζουν ως αποκατεστημένες χωματερές, στις οποίες απλώς τα σκουπίδια έχουν καλυφθεί με χώμα.
  • Οι δήμοι δεν έχουν προχωρήσει σε έκδοση διοικητικών πράξεων οι οποίες να ρυθμίζουν θέματα παρακολούθησης, ελέγχου της συμπεριφοράς των αποκατεστημένων ή προς αποκατάσταση χωματερών (ΧΑΔΑ), ενημέρωσης πολιτών, αστυνόμευσης, επιβολής προστίμων και σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
  • Απουσία ελέγχου των επιπτώσεων λειτουργίας των ΧΑΔΑ στο περιβάλλον και κυρίως στους υπόγειους υδροφορείς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τη διετία 2010-2011 έλεγξαν 94 χωματερές και εισηγήθηκαν πρόστιμα για τις 33 από αυτές.

Κλείνουν τις παράνομες χωματερές και ανοίγουν αυθαίρετα νέες

Τα βασικά σημεία για τους ΧΥΤΑ

Αποκαρδιωτική είναι η κατάσταση και στους ΧΥΤΑ σύμφωνα με τους Επιθεωρητές. Εδώ, τα βασικά συμπεράσματά τους, όπως αυτά προέκυψαν από τις αυτοψίες, συμπυκνώνονται στα εξής:

Κλείνουν τις παράνομες χωματερές και ανοίγουν αυθαίρετα νέες
  • Αδυναμία τήρησης προγράμματος καθημερινής κάλυψης των αποβλήτων.
  • Απουσία διαχείρισης ομβρίων υδάτων.
  • Μη καταγραφή εισερχομένων αποβλήτων.
  • Αποδοχή πολλών διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων. Δεν καταλήγουν στους ΧΥΤΑ μόνο δημοτικά απορρίμματα.
  • Ελλιπής έλεγχος και παρακολούθηση.

Η υπόθεση των Μεγάρων

Κλείνουν τις παράνομες χωματερές και ανοίγουν αυθαίρετα νέες


Μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις πάντως είναι η χωματερή του δήμου Μεγάρων στην οποία έγιναν τουλάχιστον 4 αυτοψίες, ενώ υπήρξε και επ' αυτοφώρω σύλληψη οχημάτων ιδιωτών που έριχναν βιομηχανικά απόβλητα τα οποία και καίγονταν με την ανοχή του Δήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο συνεχίζει να γίνεται και σήμερα. Οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν πρόστιμο 400.000 ευρώ, ωστόσο αυτό επιστράφηκε από τον πρώην υπουργό Περιβάλλοντος με αιτιολογία την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την αυτοψία και με στόχο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου, τη διερεύνση της συμμόρφωσης. Ωστόσο, ακόμα και αν υπάρξει συμμόρφωση, θα εξακολουθεί να υφίσταται μια πολύ σοβαρή παράβαση που έθεσε και ενδεχομένως εξακολουθεί να θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και η οποία δεν τιμωρήθηκε ποτέ από την επίσημη πολιτεία.

imerisia.gr/Κασσιανού Τζέλη