Στην ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου στα Οινόφυτα με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» προχωρά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μπορούν να καταβάλουν 1.600 ευρώ ως εγγύηση για κάθε στρέμμα που επιθυμούν να αγοράσουν, ώστε να συγκεντρωθεί το πρώτο μετοχικό κεφάλαιο των 320.000 ευρώ έως τις 31 Ιανουαρίου 2013.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ΒΕΑ, παρουσία 85 μικρομεσαίων επιχειρηματιών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ανακοινώθηκε η έναρξη συγκέντρωσης του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου για την τυπική ίδρυση του φορέα υλοποίησης και την κατάθεση φακέλου για την αδειοδότηση από τους αρμοδίους φορείς.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παύλος Ραβάνης, η αδειοδότηση του πάρκου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων έξι μηνών, ενώ ο χρονικός ορίζοντας της διαπιστωτικής πράξης ολοκλήρωσης δε θα υπερβεί τα 3 χρόνια.

Υπολογίζεται ότι το κόστος για κάθε πολεοδομημένο, με υποδομές ενέργειας, τηλεπικοινωνιών , υδροδότησης/αποχέτευσης, φωτισμού κ.λπ., στρέμμα θα ανέρχεται από 55.000-65.000 ευρώ και με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ και σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αυτό θα μειωθεί σημαντικά. Πέραν αυτών η Διοίκηση του Επιμελητηρίου έχει εξασφαλίσει την αρωγή ιδιωτικής τράπεζας που θα χρηματοδοτήσει τους συμμετέχοντες με ευνοϊκούς όρους.

«Πιστεύω ότι το εγχείρημα που αναλάβαμε, θα αγκαλιαστεί από την πλειοψηφία των συναδέλφων βιοτεχνών. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους βιοτέχνες στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία μια ασφαλή, υπερσύγχρονη στέγη. Μάλιστα στους βιοτέχνες που θα μετεγκατασταθούν παρέχονται φορολογικά και άλλα κίνητρα καθώς και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό επισημαίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Επιχειρηματιών-Επενδυτών Άγγελος Τζίβας.

Χαρακτηριστικά Επιχειρηματικού Πάρκου

Το πάρκο απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και 22 χιλιόμετρα από το κέντρο της Χαλκίδας, υπάρχει σχεδιασμός για τη σύνδεση του ακινήτου με το Προαστιακό Σιδηροδρομικό Δίκτυο του ΟΣΕ. Η συμφωνία αντιπαροχής μεταξύ ΒΕΑ και οικοπεδούχου συνίσταται στην παράδοση στον δεύτερο πολεοδομημένης έκτασης, ίσης με το 55% της τελικής πολεοδομημένης έκτασης, ενώ το 45% θα περιέλθει στην κυριότητα της ανωνύμου εταιρίας που θα συσταθεί από μέλη του ΒΕΑ και όχι μόνο.

Η τελική επιφάνεια της πολεοδομημένης γης είναι 470 στρέμματα και επομένως με βάση τη συμφωνία αντιπαροχής, μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού πάρκου, ο σημερινός οικοπεδούχος θα είναι κάτοχος 258 στρεμμάτων, ενώ τα υπολειπόμενα 212 στρέμματα θα περιέλθουν στην κατοχή των συμμετεχόντων στην ανώνυμη εταιρία. Το οικονομικό κόστος, για πολεοδομημένη επιφάνεια έκτασης ενός στρέμματος εντός του επιχειρηματικού πάρκου, υπολογίζεται σε 55.000 ευρώ έως 65.000 ευρώ, προ τυχόν επιδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων. Μετά την ολοκλήρωση του πάρκου η αξία του κάθε οικοπέδου αναμένεται να ανέλθει σύμφωνα με τρέχουσες τιμές σε 250.000-300.000 ευρώ.


real.gr