Προσδιορίστηκε στο μονομελές πρωτοδικείο Ηρακλείου στη δικάσιμο της 8/6/2011, η εκδίκαση της απαλλοτρίωσης των ακινήτων, για την κατασκευή του Συνδετηρίου Άξονα Χουδέτσι – Καταλαγάρι.

Υπενθυμίζεται ότι, ο συνδετήριος Άξονας Χουδέτσι – Καταλαγάρι, συνδέει τους κάθετους άξονες Ηράκλειο – Βιάννος και Χουδέτσι – Πύργος του Νομού Ηρακλείου.

Είναι οδικό έργο, που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και το Περιφερειακό πρόγραμμα της Κρήτης.

Με τον καθορισμό της ημερομηνίας εκδίκασης της απαλλοτρίωσης των ακινήτων, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την δημοπράτηση του έργου Χουδέτσι - Καταλαγάρι από την Περιφέρεια Κρήτης.