Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι έλαβε πρόσφατα πιστοποίηση κατηγορίας Tier 4 από το Διεθνές Ινστιτούτο Πιστοποίησης Uptime Institute των Ηνωμένων Πολιτειών, για το σχεδιασμό των υποδομών του νέου υπερσύγχρονου Μηχανογραφικού Κέντρου του Ομίλου (Group Data Center).

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση Τier 4 διασφαλίζει το τεχνολογικό επίπεδο διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων και αποτελεί την υψηλότερη βαθμίδα πιστοποίησης Μηχανογραφικών Κέντρων παγκοσμίως, χαρακτηρίζοντας το νέο Μηχανογραφικό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς ως Μηχανογραφικό Κέντρο αδιάλειπτης λειτουργίας σε 24ωρη βάση (Data Center, Fault Tolerant Site Infrastructure).

Με την πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνεται η άρτια εγκατάσταση που υλοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς προκείμενου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του νέου περιβάλλοντος των συστημάτων πληροφορικής στο πλαίσιο της ενοποίησης των 6 τραπεζών που πρόσφατα ολοκληρώθηκε.

Η διαδικασία πιστοποίησης διήρκεσε 9 μήνες και έγινε με τα πιο αυστηρά κριτήρια του Uptime Institute, αφού καλύφθηκαν πλήρως οι προδιαγραφές που προβλέπει το κορυφαίο επίπεδο πιστοποίησης του συγκεκριμένου Διεθνούς Ινστιτούτου.

Σημειώνεται ότι πιστοποίηση Tier 4 για τη σχεδίαση των υποδομών του data center τους διαθέτουν λιγότερες από 50 εταιρίες στον κόσμο. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι μια από τις ελάχιστες τράπεζες παγκοσμίως που έχουν λάβει αυτή την πιστοποίηση και η μόνη Τράπεζα στην Ελλάδα.