Διαθέσιμη στο Google Play και στο iTunes store είναι πλέον η εφαρμογή iGEPIR για τον έλεγχο των GS1 barcodes από το κινητό μας, όπως ενημέρωσε ο GS1 Association Greece.

Η εγκυρότητα των barcodes που διακινούνται στην Eλλάδα και το εξωτερικό, πιστοποιείται αποκλειστικά μέσω του Διεθνούς Μητρώου GS1, GEPIR  www.gerir.org

Το παγκόσμιο μητρώο GEPIR περιλαμβάνει περίπου 2.500.000 επιχειρήσεις από 115 χώρες στον κόσμο και χρησιμοποιείται από:

- Δημόσιους Φορείς.
-Τελωνειακές και ελεγκτικές αρχές.
- Εμπορικούς συνεργάτες.
- Καταναλωτές.newsbeast.gr