Αυτός κι αν είναι σκύλος φύλακας.

Στην προκειμένη περίτπωση βέβαια δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε για το αν είναι τόσο καλό φύλακας στο αφεντικό.

Μπορούμε όμως με σιγουριά να πούμε ότι είναι ο ιδανικότερος φύλακας για την... μπύρα του!