Καθαρά κέρδη 2 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 10 εκατ. ευρώ και αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων 181 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα Πειραιώς για το α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

«Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου» τόνισε ο πρόεδρος της Πειραιώς κ. Μιχ. Σάλλας και πρόσθεσε ότι «το γεγονός ότι τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του α' τριμήνου του 2011 αυξήθηκαν κατά 28% επιβεβαιώνει την ορθότητα των προτεραιοτήτων και τη δυνατότητα παραγωγής θετικών αποτελεσμάτων της τράπεζας».

Η τράπεζα αύξησε τις προβλέψεις της στα 171 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα, έναντι 134 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 37 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε 28,7 δισ. ευρώ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του ομίλου κατήλθε στο 129% και στην Ελλάδα στο 126%.

Δάνεια
Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στο 8,6% ή 8,4% χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μείωση του υπολοίπου των δανείων του α' τριμήνου του 2011. Ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 47%. Μαζί με τις ενσώματες εξασφαλίσεις, η κάλυψη ανέρχεται στο 110%.

 Μετά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς κατά 807 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε 4,1 δισ. ευρώ. Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο 4,3 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 11,6% με άνοδο 27 μβ από το Δεκέμβριο 2010 pro-forma, ενώ ο δείκτης Tier I ανήλθε στο 10,7% και ο Equity Tier I στο 9,4%. Τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε 309 εκατ. ευρώ με ετήσια άνοδο 5% και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το δ' τρίμηνο του 2010. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε 49 εκατ. ευρώ με ετήσια άνοδο 2% και προμήθειες εμπορικής τραπεζικής σε 43 εκατ. ευρώ.

imerisia.gr