Οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης, συγχαίρουν με ανακοίνωσή τους τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τις νέες Δημοτικές Αρχές:

"Οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης, συγχαίρουν με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων τους τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τις νέες Δημοτικές Αρχές, που έχουν την ευθύνη να προωθήσουν μέσα από υπαρκτές απαιτήσεις, τις δεσμεύσεις τους, τον στρατηγικό σχεδιασμό τους, την προγραμματική τους πρόταση για την ανάπτυξη της Κρήτης και των τοπικών κοινωνιών.

Οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης, θεωρώντας την τοπική υπευθυνότητα, την περιφερειακή αποκέντρωση ως βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη μιας Ευρώπης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, τον παρεμβατικό ρόλο της αυτοδιοίκησης στον ευρωπαϊκό διάλογο, επισημαίνουν ότι παρά την στρέβλωση των μη εκλεγμένων αντιπεριφερειαρχών, τον αναχρονισμό στην διατήρηση της θέσης Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η Αυτοδιοίκηση καλείται να λειτουργήσει με συνθετική διεκδίκηση και ικανότητα, με αυτονομία, ενισχύοντας την τοπική δημοκρατία και την ευρωπαϊκή της διάσταση, μακρυά από λογικές νόθευσης της περιφερειακής αυτοδιοίκησης με την αθηνοκεντρική διοίκηση. Για μια ισόρροπη, ανανεωμένη πρόταση ανάπτυξης και αειφόρου συνοχής, για την Κρήτη, για τις πόλεις και τα χωριά μας, με πρόσωπα που θα κρίνονται για την συμμετοχή τους, την παρουσία τους, την δράση τους."