Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), υλοποιεί στα Χανιά, στις 22 Ιουνίου 2015 Σεμινάριο/Εργαστήριο με θέμα «Ανταλλαγή καλών Πρακτικών για την Προώθηση της Ισότητας μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Οικονομικών Αποφάσεων», στο πλαίσιο του Έργου «Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών για την προώθησή τους στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων» του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS. 

Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 6 ώρες (διδακτικές) και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 (ώρες 15:00 έως 21:00) στο Επιμελητήριο Χανίων

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε γυναίκες και άνδρες επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, του τουριστικού και τραπεζικού κλάδου, σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), καθώς και σε στελέχη εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων, δημόσιων υπηρεσιών και Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τα θεματικά αντικείμενα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια του είναι: Ηγεσία/Διοίκηση, Ισορροπία Προσωπικής και Επαγγελματικής Ζωής, Κινητοποίηση – Επικοινωνία — Συναισθήματα στην Εργασία.

 Βασικός στόχος είναι η παρουσίαση και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών που σχετίζονται με το φύλο και εφαρμόζονται ήδη σε ελληνικές ή/και ξένες εταιρείες, λαμβάνοντας υπ’όψιν τόσο στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αποτελέσματα ερευνών μεγάλων εταιρειών, τα οποία καταδεικνύουν ότι η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων και η διεύρυνση της εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο δημιουργικού και καινοτομικού/καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την απόδοση των επιχειρήσεων, ενισχύοντας, παράλληλα, την ανταγωνιστικότητά τους. 

Εν τούτοις, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό.

 Η συμμετοχή σε αυτό δύναται να περιληφθεί σε δράσεις των επιχειρήσεων/φορέων/οργανισμών για την ισότητα των φύλων, στο πλαίσιο ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Η συμμετοχή δε συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση, ενώ θα δοθεί και βεβαίωση συμμετοχής.

Αιτήσεις μπορεί να συμπληρώνονται στα γραφεία της ΟΕΒΕΝΧ, Ελ. Βενιζέλου 4 Χανιά, γραφείο 38, τρίτος όροφος. Είτε να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  ή στο fax 210-8846853

(http://www.imegsevee.gr/europaika-programmata/155progress/1019----------------22--2015)


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook