Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο από την Πέμπτη 25 έως και το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου , λόγω της συμμετοχής του στις παρακάτω συνεδριάσεις:

•    Tην Πέμπτη 25  Φεβρουαρίου θα συμμετέχει στη Συνεδρίαση  του Δ.Σ.  του  «Δίκτυου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)  στην Αθήνα.
•    Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, θα συμμετέχει ως μέλος στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  της ΚΕΔΕ στην Αθήνα
•    Επίσης την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27, θα συμμετέχει  στο διήμερο Συνέδριο  με τίτλο «CITY CONNECT» στη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστούν οι βασικές προτεραιότητες της ΔΕΠΑΝ 

Στο συνέδριο έχει προσκληθεί να συμμετάσχει ο Δήμαρχος κ Ιωάννης Μαλανδράκης ως ομιλητής,  ο οποίος θα παρουσιάσει στη θεματική συνεδρία «Εξοικονόμηση ενέργειας – Πράσινος Δήμος» τις πολιτικές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του Δήμου Πλατανιά.

Ειδική αναφορά στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.)  θα κάνει η Προϊσταμένη  του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου κ.Όλγα Μπερτσουλάκη. 

Τον Δήμαρχο θα αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης.