Η Περιφερειακή Συντονιστική Γραμματεία Κινήματος Χανίων στα πλαίσια της οργάνωσης και των κατευθυντήριων οδηγιών του Κινήματος ανακοινώνει και  την σύγκλιση ολομέλειας φίλων και μελών του Κινήματος Δήμου Χανίων και Δήμου Πλατανιά για την εκλογή Δημοτικών Συντονιστικών Γραμματειών Χανίων και Πλατανιά.

Οι διαδικασίες θα διενεργηθούν το Σάββατο 23 Απριλίου 2016 στις 16:00 στους χώρους του Καφέ Δημοτικού Κήπου Χανίων