Άλλον ένα καθαρισμό δρόμου έκανε η Ελούντα ΑΕ, με ομάδα αποτελούμενη από τον ιδιοκτήτη και προσωπικό του ξενοδοχείου Πόρτο Ελούντα.

Τρεις μεγάλες σακούλες σκουπιδιών αποτελούν (ξανά) πειστήριο της απουσίας σεβασμού προς το περιβάλλον που επιδεικνύει η κοινωνία μας. Οι επιχειρήσεις συνεπικουρούν το Δήμο στις δραστηριότητες καθαρισμού, όχι μόνον με τη συλλογή σκουπιδιών, αλλά και με την ευρεία ανακύκλωση: γυαλιού, συσκευασιών, μετάλλων, και τώρα και οργανικών αποβλήτων.

Η καθαριότητα είναι δείγμα πολιτισμού, πράγματι, και οι μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις δίνουν πρωτίστως το παράδειγμα.

Ναυτ.Π