Τα μέλη του Πανελλαδικού Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ) στον Νομό Χανίων καλούν όλους τους συναδέλφους τους στα Χανιά σε συνέλευση την Παρασκευή 20/5 και ώρα 18:00 στο Εργατικοϋπαλληλικό Κέντρο Χανίων (Μ. Μπότσαρη 68). 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση "σκοπός της συνέλευσης είναι: (α) η επανεκκίνηση / επανασυγκρότηση του Παραρτήματος Χανιών, (β) ο ορισμός προσωρινής διοικούσας επιτροπής η οποία θα αναλάβει την προσωρινή οργάνωση της δράσης του σωματείου και τη διενέργεια εκλογών του Παραρτήματος για την ανάδειξη τοπικού αιρετού ΔΣ και (γ) η νομική διερεύνηση της δυνατότητας και η διεκδίκηση εκπροσώπων στο Εργατικοϋοαλληλικό Κέντρο Νομού Χανιών.

Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει κάθε εργαζόμενος τεχνικός απόφοιτος οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, ο οποίος εργάζεται κατά κύριο λόγο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, μηνιαίος μισθός, κατ'αποκοπή, ωρομίσθιος, τηλεργασία κλπ), από τον τυπικό χαρακτηρισμό της εργασιακής σχέσης (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών, κλπ) ή τον ασφαλιστικό φορέα, που εργάζεται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, θρήσκευμα, εθνικότητα ή ιθαγένεια. 

Δηλαδή: μηχανικοί, γεωλόγοι, τεχνικοί, σχεδιαστές, γεωτεχνικοί, εργαστηριακοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι στο μελετητικό και κατασκευαστικό τομέα, σε ερευνητικά κέντρα και προγράμματα καθώς και άνεργοι των παραπάνω χώρων. Μέλη του σωματείου μπορούν ακόμη να είναι τεχνικοί εργαζόμενοι στο εξωτερικό σε επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων.