Σε υπογραφή σύμβασης έργου συντηρήσεων – ανακαινίσεων Δημοτικών κτιρίων, προχώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Χανίων κ. Τάσος Βάμβουκας με τον ανάδοχο εργολάβο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 64.600 € και αφορά στα εξής κτίρια:

•    Παλιό Δημαρχείο Σούδας (πλησίον της κάτω πύλης του Ναυστάθμου Σούδας)
•    Παλιό Δημοτικό σχολείο Απτέρων
•    Δημοτικό ιατρείο Απτέρων
 
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων