Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Τα θέμετα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.    Εκλογή δυο μελών της μειοψηφίας για την συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Χανίων ως πειθαρχικού οργάνου {Δήμαρχος}
2.    Έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου της 18/3/2015, 2/4/2015, 27/4/2015 και 27/5/2015 {Πρόεδρος}
3.    Παραχώρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών {Δήμαρχος}
4.    Πρόσληψη δυο ατόμων δίμηνης διάρκειας ειδικότητας ΥΕ Γενικών καθηκόντων για την δομή Κοινωνικό Παντοπωλείο και δυο ατόμων ΠΕ Ψυχολόγων για το Γρ. Διαμεσολάβησης {Δήμαρχος}
5.    Έγκριση τοποθέτησης Live Web Camera {Δήμαρχος}
6.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Βαρουδάκης}
7.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού έτους 2016 που αφορούν την καταβολή  των προνοιακών επιδομάτων {Αλεξανδράκης}
8.    Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού  κατά το Γ' τρίμηνο 2016 Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}
9.    Έγκριση 5ου/2016 Πρακτικού της Επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παρ.6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}
10.    Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και τελικής διάθεσης αυτών της Αμερικάνικης Ναυτικής Ευκολίας Σούδας έτους 2017 {Φραγγεδάκης}
11.    Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό 081902 στο Ο.Τ. Γ64 του σχεδίου πόλεως “Νέα Χώρα” Δήμου Χανίων (Γιαννουδάκης Μιχαήλ, Γιαννουδάκη Μαρία) {Μαράκης}
12.    Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 010429/ΟΤ176 σχεδίου πόλεως “ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΣΟΥΔΑΣ” {Μαράκης}
13.    Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Ξανθουδάκης}
14.    Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στη θέση “ΚΟΥΚΙΑΝΑ” στον οικισμό Περιβολίων της Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης-Μαράκης}
15.    Μεταβολή των γεωμετρικών στοιχείων των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στη θέση “ΚΑΣΤΡΟΧΩΡΙ” στον οικισμό Περιβολίων της Δ.Ε. Θερίσου του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης-Μαράκης}
16.    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στον Σταλό Δ.Ε. Ν. Κυδωνίας” {Ξανθουδάκης}
17.    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ” {Ξανθουδάκης}
18.    Έγκριση μελέτης - τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» {Ξανθουδάκης} 
19.    Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Συντήρηση οδών Δήμου Χανίων - Λακούβες” {Ξανθουδάκης}
20.    Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου “Συντήρηση – Αποκατάσταση Υποδομών Δήμου Χανίων 2013” {Ξανθουδάκης}
21.    Έγκριση 4ου  Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου “Διαμορφώσεις οδών (Φάση Α')” {Ξανθουδάκης}
22.    Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Διανοίξεις – Διαμορφώσεις οδών πέριξ των Ο.Τ. 1031, 1032, 1033, 407Β, ανατολικά του Ο.Τ. 1034 και Επέκταση – Ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντίστασης” {Ξανθουδάκης}
23.    Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διαπλάτυνση – Διαμόρφωση οδού Πειραιώς” {Ξανθουδάκης}
24.    Έγκριση 5ου τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους” {Ξανθουδάκης}
25.    Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου “Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως” {Ξανθουδάκης}
26.    Έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών πινάκων διανομής {Ξανθουδάκης}
27.    Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρου μνημείου Αυστραλών και Νεοζηλανδών” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
28.    Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υποδομών οδών Δήμου Χανίων έτους 2015” {Ξανθουδάκης}
29.    Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υποδομών Δήμου Χανίων από Θεομηνία 2015” {Ξανθουδάκης}
30.    Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Θερίσου Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}
31.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων παρόδου Κανεβάρο” {Ξανθουδάκης}
32.    Διοργάνωση εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2016-2017 {Κουκλάκης}
33.    Επιστροφή χρημάτων (Βολακάκης) {Βλαχάκης}
34.    Διαγραφή οφειλών από τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού και προστίμων τους {Βλαχάκης}