Σε πολύ υψηλούς τόνους «κόντρα» Βάμβουκα με Παπαδογιάννη για το θέμα της υποχρεωτικής λογοδοσίας του Δημάρχου

Στην έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων ο επικεφαλής της παράταξης «Χανιά 100/5» Άρης Παπαδογιάννης κατέθεσε ερώτηση για το αν ο Δήμαρχος Χανίων θα κάνει την ετήσια λογοδοσία που προβλέπει ο Νόμος ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως επεσήμανε ο κ.Παπαδογιάννης η πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποίησε η δημοτική αρχή στο ΚΑΜ , δεν είχε σχέση με τα όσα ορίζει ο Νόμος.

Επειδή ο Δήμαρχος εκείνη την ώρα απουσίαζε ο κ.Παπαδογιάννης δεν πήρε απάντηση και όταν ο κ. Τάσος Βάμβουκας παρέστει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκίνησε να απαντά σε άλλες ερωτήσεις και όχι στην συγκεκριμένη.

Όταν ο κ.Παπαδογιάννης αφήνοντας αιχμές για την μη παρουσία του Δημάρχου στην έναρξη της συνεδρίασης, ζήτησε να απαντηθεί η ερώτησή του, οι τόνοι ανέβηκαν, η αντιπαράθεσε έγινε σε πολύ οξύ τόνο με τον κ.Βάμβουκα να αναφέρει πως «μπορεί να γίνει μέχρι το Μάρτιο η συνεδρίαση. Το να φεύγουμε από την ουσία είναι εύκολο, αλλά ας σκεφτούμε αν είναι και χρήσιμο. Είσαστε πολύ καλοί στα επικοινωνιακά αυτά τρικ».

Μετά από αυτό ο κ.Παπαδογιάννης είπε πως δεν θέλει απάντηση αλλά, θα στείλει γραπτώς την ερώτησή μέσα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Να σημειωθεί πως η σχετική διάταξη του Νόμου δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.

Συγκεκριμένα ορίζει ότι «Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.»

Σε ότι αφορά στο πότε πρέπει να γίνεται αυτό, αναφέρει ξεκάθαρα πως «Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων».

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, η εκδήλωση «απολογισμού» της δημοτικής αρχής που έγινε στο ΚΑΜ δεν έχει σχέση με τα όσα ορίζει ο Νόμος.