Σε γραπτή του απάντηση ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χανίων επιβεβαιώνει το δημοσίευμα του Flashnews.gr για το πλασματικό εμβαδόν στα Δημοτικά Τέλη και εξηγεί το γιατί έγινε αυτό.

Αναλυτικά στην απάντηση του κ.Μιχάλη Βλαχάκη αναγράφονται τα εξής:

“Από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων σχετικά με το δημοσίευμα, που αναρτήθηκε σήμερα, στον ειδησεογραφικό σας ιστότοπο, σας γνωστοποιούνται τα εξής:

Με την υπ΄ αριθμ 939 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για τον υπολογισμό των Δημοτικών Τελών του 2017 ορίστηκαν 5 συντελεστές για επαγγελματικούς χώρους και δύο για τις οικίες, σύμφωνα με τη Νομοθεσία (διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 429/76 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.2307/95).

Στις παραπάνω διατάξεις επιπλέον ορίζεται  ότι ο Δήμος ανεξάρτητα από τον αριθμό των καθορισμένων συντελεστών, γνωστοποιεί στη Δ.Ε.Η. δύο μόνο ενιαίους συντελεστές, ήτοι ένα για κατοικίες και ένα για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως (επαγγελματικά εν γένει). 

Προσδιορίζει δε για κάθε υπόχρεο το πλασματικό εμβαδόν (σε τετραγωνικά μέτρα) του χώρου, το οποίο πολλαπλασιαζόμενο με τον ενιαίο συντελεστή, αποδίδει ποσό τελών ίσο με εκείνο, που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του πραγματικού εμβαδού του χώρου με το νέο συντελεστή της κατηγορίας στην οποία ανήκει σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 939 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων .

Σας αναφέρω ενδεικτικά ενα παράδειγμα: 24 τ.μ. ενός καταστήματος πολλαπλασιαζόμενα επί του νέου συντελεστή, 6,9 ευρώ ανά τ.μ., έχουν ως αποτέλεσμα 165,6 ευρώ. Το ποσό αυτό διαιρούμενο με τον ενιαίο συντελεστή, που ισχύει για τους επαγγελματικούς χώρους για τη Δ.Ε. Χανίων, 3,8 ευρώ ανά τ.μ., έχει ως αποτέλεσμα τα πλασματικά τ.μ. να ανέρχονται σε 43,57 τ.μ., δηλαδή σε 44 τ.μ.

Σε κάθε περίπτωση οι συνδημότες μας για τυχόν απορίες ή διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο τηλ. 2821 3 41756.

Μιχάλης Βλαχάκης
Αντιδήμαρχος Χανίων”