Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην πανευρωπαϊκή καμπάνια ενημέρωσης «Europe in My Region». 

Η καμπάνια θα προβάλλει αντιπροσωπευτικά έργα στον τομέα του πολιτισμού, που χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και φέρει τον τίτλο: «Ταξίδι στον Πολιτισμό». 

Θα πραγματοποιηθούν εννέα εκδηλώσεις σε όλη την  Κρήτη με τη συνεργασία φορέων που υλοποίησαν έργα την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων