Επιστολή προς Υπουργείο Οικομικών για την παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2016.

"Με το  Νόμο 4467 / 2017, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 13/04/2017,  καθιερώθηκε ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ( φυσικών και νομικών προσώπων ) η 30η Ιουνίου αντί της 30ης Απριλίου που ίσχυε.

Στην αιτιολογική έκθεση που καταθέσατε στη Βουλή για τον πιο πάνω νόμο, αναφέρετε μεταξύ άλλων ότι :  « η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθόσον δίδεται ο απαραίτητος  χρόνος στους υπόχρεους ώστε να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους χωρίς με αυτόν τον τρόπο να επηρεάζεται η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων » και σε άλλο σημείο ότι:«με τις προτεινόμενες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες να καταβάλλουν τις δόσεις του φόρου τμηματικά από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης, προκειμένου να αποσυνδεθεί η υποβολή των δηλώσεων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος και να αποφευχθεί το φαινόμενο μαζικής υποβολής τους στο τέλος της σχετικής προθεσμίας. »

Η πιο πάνω νομοθετική ρύθμιση, παρότι έτυχε καθολικής αποδοχής από τα μέλη μας Λογιστές – Φοροτεχνικούς, δεν έχει επιφέρει μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα που προσδοκούσαμε, όσον αφορά τον αριθμό των δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, αφού εκκρεμεί η υποβολή πάνω από 3.000.000 δηλώσεων φυσικών προσώπων καθώς και η πλειοψηφία των δηλώσεων των νομικών προσώπων.

Τα αίτια είναι πολλά και δυστυχώς γνωστά και σε σας για αρκετά χρόνια.
Ενδεικτικά και μόνο αναφέρομε τα εξής:

  • Η εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα, αν και φαινομενικά ήταν ανοικτή από 10 Απριλίου, ουσιαστικά η λειτουργία της ομαλοποιήθηκε μετά τις 15 Μαΐου και  για μια ακόμη χρονιά είχε αρκετά προβλήματα, μερικά από τα οποία εξακολουθούν μέχρι και σήμερα ( ΚΩΔ.037, 038 – ΚΩΔΙΚΟΙ του πίνακα 3 – ποσά τόκων κλπ.)
  • Η εφαρμογή για τα νομικά πρόσωπα, άρχισε να λειτουργεί στις 8 Ιουνίου 2017 (σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε.) αλλά ουσιαστικά με την απαραίτητη προσαρμογή των εταιρειών των λογιστικών προγραμμάτων, άρχισε να λειτουργεί από 14 Ιουνίου. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν οι δηλώσεις όλων των νομικών προσώπων εντός 10 ημερών.

Λαμβάνοντας υπόψη σας όλα τα παραπάνω και συνεκτιμώντας το γεγονός ότι όλοι οι συνάδελφοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί, έχουν περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή τους, αφού πλησιάζει το τέλος του μήνα με τις γνωστές σταθερές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων,

Σας προτείνουμε :

Α) Να παραταθεί κατ’ αρχή , η ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έως 30 Ιουλίου 2017 

Β) Να επανεξεταστεί  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2016, στο τέλος Ιουλίου ανάλογα με τις εκκρεμότητες που θα υπάρχουν τότε, με στόχο την αποφυγή άδικων κυρώσεων προς τους φορολογούμενους αλλά και τη διασφάλιση των εσόδων του κράτους.   "