Απο τον Δήμο Κισσάμου ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις συμμετοχής των δικαιούχων παροχών Αγροτικής Εστίας στα Προγράμματα του ΛΑΕ, έτους 2017,  ξεκίνησαν στις  7-7-2017 και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 25-7-2017. 

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.
 
Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος πρέπει να  προσκομίσει τα  παρακάτω :

1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του καθώς και των
προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.)
ή
Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός
Μητρώου (Α.Μ.) ΟΓΑ (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή
απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.).

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.