Η έκθεση "Uncensored Books" εγκαινιάζεται στο Σπίτι του Πολιτισμού την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, 20:00.

Η οργάνωση της έκθεσης έγινε με την στήριξη του Δήμου Ρεθύμνης(Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.)