Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Εταιρεία Στήριξης και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Κρήτης  (Αναπτυξιακή Κρήτης), Εταίρος του  Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για την περιφέρεια της Κρήτης, διοργάνωσαν, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χανίων, ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄ Κύκλος» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τρίτης περιόδου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης (8/11-13/12/2017) για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄ Κύκλος»

Όπως ανέφερε ο κ.Μαργαρώνης, πρόεδρος της Αναπτυξιακής Κρήτης, τα κονδύλια δεν ήταν τα αναμενόμενα ωστόσο πρόσθεσε μεταξύ άλλων:

"Το ΕΣΠΑ έρχεται να βοηθήσει κάποιες επιχειρήσεις που θέλουν να εκσυγχρονιστούν και να ξεκινήσουν μια δραστηριότητα σε κάποιους κλάδους.

Θέλω να καλέσω τους νέους να επιχειρήσουν, να προσπαθήσουν να μπουν στα προγράμματα, να είναι δίπλα στο επιμελητήριο για συμβουλές και να εμπιστεύονται τις χανιώτικες επιχειρήσεις. "

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην 100% χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων) για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. 

Η δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄ Κύκλος» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία την 28/03/2018.