Μια ρυθμιστική πινακίδα "STOP" βρίσκεται "πεταμένη" στο πεζοδρόμιο, στην περιοχή του Κουμπέ.

Μια ρυθμιστική πινακίδα "STOP" βρίσκεται "πεταμένη" στο πεζοδρόμιο, στην περιοχή του Κουμπέ.

Κάτοικοι έχουν ζητήσει εδώ και καιρό την αποκατάσταση του προβλήματος από τον δήμο, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος τροχαίο ατυχήματος, αλλά όπως βλέπουμε από τις σημερινές φωτογραφίες μάλλον ο δήμος αγνοεί τις εκκλήσεις τους.

Η πινακίδα βρίσκεται στην οδό "Κολοκοτρώνη και Αριστοτέλους".