Από τον Δήμο Χανίων την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε η ένταξη του έργου αποκατάστασης του μνημείου του ρολογιού δημοτικού κήπου Χανίων στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» (!) του Ε.Π. «Κρήτη».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 515.000 ευρώ, ενώ η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Και πέραν των όποιων «πανηγυρισμών», ελπίζουμε πως ο Δήμος σύντομα – για λόγους ενημέρωσης και διαφάνειας - θα δώσει στην δημοσιότητα όλα τα αναλυτικά στοιχεία της μελέτης του έργου όπου θα υπάρχει ο καταμερισμός της πίστωσης των 515.000 ευρώ.

Για την ιστορία να αναφέρουμε πως φέτος συμπληρώνονται 10 (δέκα) χρόνια από το 2008, όταν η τότε δημοτική αρχή προκήρυξε διαγωνισμό για το έργο μελέτης αποκατάστασης του Ρολογιού.

Όπως είχε δημοσιεύσει πριν από πέντε χρόνια το Flashnews.gr, η προμελέτη του έργου εστάλη, όπως προβλέπεται στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο και από εκεί στο Υπουργείο Πολιτισμού για έγκριση.

Πέρασαν περίπου τρία χρόνια μέχρι να δοθεί η έγκριση της προμελέτης από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου, κάτι που είναι πρωτοφανές ακόμη και για τα ελληνικά δεδομένα, για να ξεκινήσει πάλι ένας νέος κύκλος για την έγκριση της τελικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής, με εμπλεκόμενους φορείς και πάλι την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και το Υπουργείο Πολιτισμού, κάτι που έγινε τον Φεβρουάριο του 2013.

Έτσι, ενώ η κατασκευή του Ρολογιού διήρκεσε μόλις τρία χρόνια (1924 – 1927) η αποκατάσταση του μνημείου «έκλεισε» μια δεκαετία και….βλέπουμε.