Μετά από ενάμιση περίπου χρόνο από τις εξαγγελίες της τότε ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών για την δημιουργία της «Υποδομές Κρήτης ΑΕ» η οποία θα αναλάβει τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και άλλα αναπτυξιακά έργα στην Κρήτη, προκηρύχτηκαν οι θέσεις για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για το πρώτο βήμα προκειμένου να συσταθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και να ξεκινήσει η λειτουργία της.

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο opengov.gr με ημερομηνία 9/9 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 20η Σεπτεμβρίου 2011.

Ακολουθεί το κείμενο της προκήρυξης :

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία «Υποδομές Κρήτης Α.Ε.»

1. Πρόεδρος Δ.Σ.

1.1 Οι κύριες αρμοδιότητες και ευθύνες του Προέδρου θα είναι:

• Η χάραξη της στρατηγικής της εταιρίας
• Η εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ
• Η επικοινωνιακή προβολή της εταιρίας προς τα έξω
• Η εκπροσώπηση της εταιρίας

1.2. Ο κατάλληλος υποψήφιος Πρόεδρος θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:

• δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ ή δίπλωμα Οικονομολόγου
• εμπειρία διευθυντικού στελέχους σε μεγάλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις
• διεθνής εμπειρία (θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
• άπταιστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

2. Δ/νων Σύμβουλος

2.1 Οι κύριες αρμοδιότητες και ευθύνες του Δ/ντος Συμβούλου θα είναι:

• η καθημερινή λειτουργία της εταιρίας για την εκτέλεση των έργων
• η οικονομική διαχείριση της εταιρίας
• η διοίκηση του συνόλου του προσωπικού της εταιρίας
• η εκπροσώπηση της εταιρίας

2.2. Ο κατάλληλος υποψήφιος Δ/νων Σύμβουλος θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:

• δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ
• πρόσφατη σημαντική και αποδεδειγμένα επιτυχή εμπειρία διευθυντικού στελέχους στη διοίκηση με σύγχρονες μεθόδους συναφών μεγάλων τεχνικών έργων
• εμπειρία διευθυντικού στελέχους είτε «κυρίων έργου», είτε οίκων Project Management, είτε μεγάλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων μελέτης, επίβλεψης και εκτέλεσης αντίστοιχων έργων
• διεθνής εμπειρία (θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
• άπταιστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας»

Πατήστε εδώ για να υποβάλετε αίτηση μέσω του opengov.gr

Flashnews