Με ομόφωνη  απόφαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Δημάρχου  Ζαχαρία Καλογεράκη,  στα πλαίσια της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, ψηφίστηκε  η  δημιουργία τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. 

Η δυνατότητα για επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας δίδεται στους Δήμους μετά την ψήφιση του Κλεισθένη άρθρο 278 του Ν.4555/20189 . Η υπηρεσία  θα στελεχωθεί από όσους ήδη υπηρετούσαν στο σώμα, καθότι παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των πρώην δημοτικών αστυνομικών που αποσπάστηκαν με τη διάλυσή της. Οι υπηρεσίες του Δήμου, έχουν ήδη προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες ενώ  τέσσερις (4)  υπάλληλοι της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας,  αιτούνται την μετάταξή  τους, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας,  σε θέσεις κλάδου ΔΕ & ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας αντίστοιχα.

Η αναγκαιότητα για τη σύσταση και λειτουργία Δημοτικής Αστυνομίας  είναι απαραίτητη στην τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες του τόπου, τόσο για την καθημερινότητα όσο και την τήρηση της ευνομίας στον Δήμο, αποσκοπώντας να δώσει λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, στον υγειονομικό έλεγχο αλλά και να αυξήσει το αίσθημα ασφάλειας γενικότερα. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook