Η αποκεντρωμένη οργάνωση του Δήμου Χανίων με διοικητικό επίκεντρο τις Κοινότητες, η βελτίωση της εξυπηρέτησης του δημότη και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητάς του αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα για τη Δημοτική Κίνηση «Χανιά – Κοιτάμε μπροστά», με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Χανίων Ευτύχη Δαμιανάκη.

«Θέλουμε οι δημότες μας να μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε αίτημά τους ή υπόθεσή τους με τον Δήμο, χωρίς να ταλαιπωρούνται και να χάνουν τον χρόνο τους από γραφείο σε γραφείο», σημειώνει χαρακτηριστικά ο συνδυασμός Δαμιανάκη στο πρόγραμμά του.

Και προσθέτει: «Για τον σκοπό αυτό, αν οι πολίτες μάς δώσουν με την ψήφο τους τη δυνατότητα να χειριστούμε τα θέματα του Δήμου μας, θα προχωρήσουμε άμεσα στην αναδιοργάνωση της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του Δήμου, δίνοντας έμφαση στην αποκεντρωμένη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη και του επιχειρηματία, μέσα από την ευρεία χρήση υπηρεσιών ψηφιακής καινοτομίας και συμμετοχικής διακυβέρνησης».

«Παράλληλα, τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα που βιώσαμε στα Χανιά ανέδειξαν -με τον πλέον εμφανή τρόπο- τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο όσον αφορά τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη διαχείριση έκτακτων γεγονότων και την ανάγκη αναβάθμισης τής επιχειρησιακής ικανότητας και ετοιμότητας του Δήμου Χανίων, ώστε με γνώμονα το τρίπτυχο “Πρόληψη – Ετοιμότητα – Αντιμετώπιση” να μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στη διαχείριση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών, σε όλα τα σταδία εκδήλωσης ενός έκτακτου γεγονότος», σημειώνει ο συνδυασμός Δαμιανάκη, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναλυτικότερα:

Για την αποκεντρωμένη οργάνωση του Δήμου – Διοίκηση με επίκεντρο τις Κοινότητες:

► τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου, μετά από διαδικασίες διαβούλευσης με τους υπαλλήλους του Δήμου, προκειμένου ο Δήμος να αποκτήσει ένα περισσότερο ευέλικτο, αποκεντρωμένο και αποτελεσματικό οργανωτικό σχήμα που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ταυτόχρονα, πιστοποιούμε τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου με σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO.

► ενίσχυση των Κ.Ε.Π. και των υπόλοιπων δημοτικών υπηρεσιών «πρώτης γραμμής» με επιπλέον διοικητικό προσωπικό και διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας αυτών σε περιαστικές περιοχές όπου εντοπίζεται ανάγκη, ώστε οι πολίτες να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

► σύσταση αυτοτελούς Υπηρεσίας Άμεσης Επέμβασης, η οποία θα είναι αρμόδια για ταχεία αντιμετώπιση των προβλημάτων καθημερινότητας των δημοτών σε όλες τις περιοχές του Δήμου.

► απόδοση σε κάθε Κοινότητα συγκεκριμένου προϋπολογισμού για την κάλυψη επειγουσών παρεμβάσεων καθημερινότητας, όπως π.χ. για εργασίες επισκευής παιδικών χαρών, εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών και κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, εργασίες απομάκρυνσης κλαδιών, αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, κ.ά.

► αποκέντρωση της λειτουργίας όλων των μηχανημάτων έργου -στο πλαίσιο του νέου μοντέλου οργάνωσης των δημοτικών υπηρεσιών- έτσι ώστε κάθε Δημοτική Ενότητα (πρώην Δήμος) να διαθέτει τον δικό της μηχανο-τεχνικό εξοπλισμό που θα παρεμβαίνει άμεσα για να αντιμετωπίζει προβλήματα καθημερινότητας του δημότη.

► ενεργοποίηση του θεσμού των τοπικών συνελεύσεων κατοίκων για σοβαρά ζητήματα που αφορούν τις Κοινότητες του Δήμου.

► μεταβίβαση, με αποφάσεις του Δ.Σ. και του Δημάρχου, πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους προέδρους και στα συμβούλια των Κοινοτήτων, σχετικές με τη διαχείριση της καθημερινότητας.

► επένδυση στη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου -ιδιαίτερα σε θέματα όπως οι νέες τεχνολογίες και η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη- σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Μέριμνά μας η διεύρυνση των γνώσεων και η εξειδίκευση των υπαλλήλων στο αντικείμενο εργασίας τους.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου:

► διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουμε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανοιχτής καινοτομίας, για την άμεση και χωρίς ταλαιπωρία ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, με έμφαση στη μείωση του χρόνου παροχής των δημοτικών υπηρεσιών και στη βελτίωση της ποιότητας αυτών, μέσα από τη(ν):
• αναβάθμιση των ευρυζωνικών υποδομών του Δήμου και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο – wifi.

• δημιουργία συστήματος ψηφιακών χαρτών, πάνω στους οποίους θα απεικονίζονται βλάβες και αιτήματα των δημοτών, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και ομαδοποίηση της διαχείρισής τους και η όσο πιο δυνατόν άμεση επίλυσή τους από τις δημοτικές υπηρεσίες.

• λειτουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης αιτημάτων και υποθέσεων. Κάθε δημότης θα μπορεί να παρακολουθεί και να ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία υλοποίησης της υπόθεσής του μέσω διαδικτύου.

• αναβάθμιση των υφιστάμενων καναλιών επικοινωνίας του δημότη, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας των Bot, μέσω της οποίας κάθε πολίτης θα μπορεί να λαμβάνει, σε πραγματικό χρόνο, πληροφόρηση για θέματα του Δήμου, 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο!

• δημιουργία Πύλης Ανοικτών Δεδομένων, στην οποία θα φιλοξενούνται τα σύνολα Ανοικτών Δεδομένων του Δήμου Χανίων και μέσω της οποίας θα παρέχεται διαδικτυακά η δυνατότητα παρακολούθησης της εκτέλεσης τού προϋπολογισμού του Δήμου, σε πραγματικό χρόνο.

► ενδυνάμωση των διαδικασιών διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών, τόσο μέσα από τη δημιουργία νέων ψηφιακών συμμετοχικών εργαλείων -όπου κάθε πολίτης ή συλλογικός φορέας θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις ιδέες ή τις προτάσεις του προς τον Δήμο και τις υπηρεσίες του- όσο και μέσα από την ευρεία εφαρμογή νέων διαβουλευτικών θεσμών που καθιερώνει ο «Κλεισθένης», όπως π.χ. με τη διεξαγωγή συνελεύσεων κατοίκων σε κάθε Κοινότητα για θέματα που τους αφορούν. 

Για ένα Δήμο με μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης:

► αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων στα διοικητικά όρια του Δήμου. Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, καταγράφοντας ενδελεχώς τους κινδύνους που απειλούν τον Δήμο και προσδιορίζοντας σαφώς την οργάνωση, τη διαχείριση των πόρων και των ρόλων, σε όλα τα στάδια της έκτακτης ανάγκης. 

► σύνταξη (ή επικαιροποίηση στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο) μνημονίων ενεργειών για όλες τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου (όπως σεισμός, πυρκαγιά, τσουνάμι, ακραία καιρικά φαινόμενα, κ.λπ.) για την περιοχή του Δήμου Χανίων. Κρίνουμε αναγκαία τη λειτουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των δημοτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (SMS προς πολίτες).

► τακτικός - περιοδικός έλεγχος, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, επί ρεμάτων, οδικού δικτύου, κοινόχρηστων χώρων και άλλων σημείων, τα οποία μπορεί να καταστούν επικίνδυνα σε περίπτωση φυσικών και άλλων καταστροφών και σύνταξη - ανάθεση όλων των αναγκαίων τεχνικών μελετών για την άρση της επικινδυνότητας των σημείων αυτών. 

► ενίσχυση της στελέχωσης του Δημοτικού Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού -το οποίο σήμερα λειτουργεί με ελλιπή στελέχωση- με επιστημονικό προσωπικό (μέσω αποσπάσεων από άλλες υπηρεσίες του Δήμου) και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητάς του με τα αναγκαία τεχνικά / μηχανικά μέσα και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, εφοδίων και υλικών που χρειάζεται για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης του Δήμου Χανίων. Στόχος η εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρου εντοπισμού εκδήλωσης πυρκαγιών (κάμερες τηλεανίχνευσης και ασύρματης επικοινωνίας) σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

► τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των εθελοντικών οργανώσεων του Δήμου Χανίων. Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξει ειδικός σχεδιασμός και χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και ταυτόχρονα μέριμνα για την παροχή σύγχρονου εξοπλισμού και τεχνικών μέσων στις εθελοντικές οργανώσεις. 

► δημιουργία Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου και Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Χανίων και καθιέρωση κάρτας εθελοντή με στοιχεία εκπαίδευσης και ώρες εκπαίδευσης.