Με επίκεντρο την βελτίωση της καθημερινότητας για τους δημότες, το σχέδιο για τις 180 πρώτες ημέρες Δημοτικής Διακυβέρνησης του Ευτύχη Δαμιανάκη

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Δημοτικής Κίνησης «Χανιά - Κοιτάμε μπροστά» για τις «180 πρώτες ημέρες της νέας Δημοτικής Διακυβέρνησης» παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Χανίων Ευτύχης Δαμιανάκης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Επιμελητήριο Χανίων.

Ο κ. Δαμιανάκης επεσήμανε ότι «το στρατηγικό σχέδιο των πρώτων 180 ημερών, ξεκινά από τα βασικά και αναγκαία, με σκοπό να νιώσουν οι δημότες ότι κάτι αλλάζει άμεσα και κυρίως στην καθημερινότητά τους».

Όπως τόνισε ο κ. Δαμιανάκης, «το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα άμεσης δράσης 50 σημείων για τα κατεπείγοντα προβλήματα, με το οποίο βάζουμε τις βάσεις και για τις μεγάλες αλλαγές στο μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας που έχει ανάγκη ο Δήμος μας».«Η αναδιάρθρωση του οργανογράμματος και της λειτουργίας των δομών του Δήμου, η αναβάθμιση της λειτουργίας των Κοινοτήτων, το κυκλοφοριακό, οι κοινωνικές δομές, ο ανασχεδιασμός του τεχνικού προγράμματος, η καθαριότητα, η διαχείριση των αδέσποτων ζώων, η αισθητική και η λειτουργικότητα της πόλης είναι οι κύριοι άξονες των αρχικών ενεργειών και των πρώτων παρεμβάσεών μας», τόνισε ο κ. Δαμιανάκης.

Ακολουθεί το πρόγραμμα άμεσης δράσης 50 σημείων, που παρουσίασε ο κ. Δαμιανάκης:

1. Άμεση τροποποίηση και ανασύνταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), με την ορθή αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων με αξιοκρατικά κριτήρια.

2. Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να «θωρακιστεί» η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία αυτού, να εμπεδωθεί η απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων των δημοτικών συμβούλων και να εκλείψουν φαινόμενα αταξίας και υποβάθμισης του κύρους του Δ.Σ., όπως αυτά που καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

3. Θέσπιση της «Ωρας του Δημάρχου» όπου σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. κάθε 6 μήνες ο Δήμαρχος θα απαντά σε επίκαιρες ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων, για τον έλεγχο της Δημοτικής Αρχής από τις παρατάξεις.

4. Ενίσχυση των Κ.Ε.Π. (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) με επιπλέον διοικητικό προσωπικό -από υφιστάμενες υπηρεσίες του Δήμου- και διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας αυτών σε περιαστικές περιοχές, ώστε οι πολίτες να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

5. Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο εσωτερικό του Δήμου, με τη σύσταση ειδικής υπηρεσιακής μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

6. Σύσταση αυτοτελούς Μονάδας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Καινοτομίας,η οποία θα είναι αρμόδια για τον συντονισμό, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των δράσεων της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου,την προσέλκυση εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων χρηματοδοτικών πόρων και προγραμμάτων, τη σύνταξη και διαχείριση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης και την εισαγωγή καινοτομιών στο δημοτικό έργο.

7. Αξιολόγηση όλων των ενεργών εργολαβικών συμβάσεων του Δήμου με κριτήρια την οικονομικότητα, την αποδοτικότητα και την τήρηση των συμβατικών όρων και υποχρεώσεων από πλευράς αναδόχων.

8. Πλήρης καταγραφή της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

9. Άμεση συγκρότηση όλων των συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Δήμου (π.χ. Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Επιτροπή Διαβούλευσης, κ.ά.) και των Νομικών Προσώπων αυτού, όπως προβλέπονται από τον «Κλεισθένη».

10. Προκήρυξη για τη θέση -και επιλογή από το Δ.Σ.- προσώπου εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως Δημοτικού Συμπαραστάτη.

11. Ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων διαβούλευσης και συμμετοχικότητας, μέσω των οποίων κάθε πολίτης ή συλλογικός φορέας θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις ιδέες ή τις προτάσεις του προς τονΔήμο και τις υπηρεσίες του.

12. Ενεργοποίηση του θεσμού των τοπικών συνελεύσεων κατοίκων για τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τις Κοινότητες του Δήμου.

13. Σύσταση αυτοτελούς Υπηρεσίας Άμεσης Επέμβασης, η οποία θα είναι αρμόδια για ταχεία αντιμετώπιση των προβλημάτων καθημερινότητας των δημοτών σε όλες τις περιοχές του Δήμου.

14. Απόδοση, σε κάθε Κοινότητα, συγκεκριμένου προϋπολογισμού για την κάλυψη επειγουσών παρεμβάσεων καθημερινότητας - Ενεργοποίηση της παγίας προκαταβολής.

15. Ανασχεδιασμός του Τεχνικού Προγράμματος, με γνώμονα τα έργα που έχουν ανάγκη οι Κοινότητες και με κριτήρια πληθυσμιακά και χωροταξικά.

16. Αποκέντρωση της λειτουργίας των μηχανημάτων έργου, έτσι ώστε κάθε Δημοτική Ενότητα να διαθέτει τον δικό της μηχανο-τεχνικό εξοπλισμό που θα παρεμβαίνει άμεσα για να αντιμετωπίζει προβλήματα καθημερινότητας.

17. Μεταβίβαση -με αποφάσεις του Δ.Σ. και του Δημάρχου- πρόσθετων αρμοδιοτήτων στους προέδρους και στα συμβούλια των Κοινοτήτων, σχετικές με τη διαχείριση της καθημερινότητας.

18. Ανάθεση εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου πολιτικής προστασίας.

19. Ενίσχυση της στελέχωσης του δημοτικού Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού με επιστημονικό/τεχνικό προσωπικό, μέσω αποσπάσεων από άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

20. Δημιουργία «Μητρώου Εθελοντών», στο οποίο θα καταγράφονται εθελοντικές οργανώσεις και πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν κάθε είδους εθελοντική εργασία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

21. Λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής του Δημότη για ζητήματα που αφορούν την καθαριότητα, το πράσινο και την προστασία του περιβάλλοντος.

22. Βελτιστοποίηση των διαδρομών των δημοτικών απορριμματοφόρων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στις ώρες αιχμής και την αποτελεσματικότερη αποκομιδή των απορριμμάτων.

23. Βελτιστοποίηση της χωροδιάταξης όλων των κάδων στην επικράτεια του Δήμου, στη βάση επιστημονικής μεθοδολογίας που θα αναπτυχθεί, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, για τον σκοπό αυτό.

24. Συγκρότηση επιτροπής για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

25. Υλοποίηση προγράμματος υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

26. Στελέχωση και επαναλειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου - Υλοποίηση προγράμματος στειρώσεων αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με εθελοντές κτηνιάτρους.

27. Ανάθεση εκπόνησης ολοκληρωμένης στρατηγικής μελέτης για τη δημιουργία ταυτότητας προορισμού (place branding) για τον Δήμο Χανίων.

28. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής με πρόσωπα και επαγγελματίες εγνωσμένου κύρους, με εξειδικευμένη εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση, για την αποτελεσματική διαχείριση και προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου μας.

29. Μεταστέγαση δημοτικού γραφείου Τουριστικής Πληροφόρησης σε νέο χώρο κατάλληλο για την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης και ενημέρωσης των επισκεπτών του Δήμου μας.

30. Τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας και αυστηροποίηση προστίμων παραβατών.

31. Αστικές παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση των ΑμεΑ, με τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης και ραμπών, αλλά και τη βελτίωση των υπαρχουσών.

32. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος ασφαλτοστρώσεων και έργων οδοποιίας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας.

33. Διαμόρφωση νέου κανονιστικού/ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία και παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθμευσης (ΑμεΑ κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των χώρων για την ολιγόλεπτη στάθμευση τουριστικών λεωφορείων, πιάτσες ταξί, δικύκλων, ποδηλάτων, κ.λπ.

34. Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Βιώσιμης Κινητικότητας και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τον συντονισμό και την υλοποίηση των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας και τη λήψη μέτρων για την επίλυση των διαφόρων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

35. Σχεδιασμός και εκπόνηση μελέτης για τη λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας, σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ.

36. Ολοκλήρωση και παραλαβή των εκκρεμών τεχνικών μελετών για έργα αναπλάσεων και διαμόρφωσης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων, ώστε να προχωρήσουν οι σχετικές δημοπρατήσεις αυτών.

37. Αναδιοργάνωση και ενοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών και δομών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής πολιτικής.

38. Δημιουργία δημοτικού λογαριασμού κοινωνικής αρωγής και αλληλεγγύης για τη στήριξη των άπορων και οικονομικά αδύναμων συνδημοτών μας.

39. Σχεδιασμός και λειτουργία νέων συμβουλευτικών προγραμμάτων για γονείς.

40. Ίδρυση Κέντρου Πρόληψης (ΚΕ.Π.) Υγείας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, με αρμοδιότητες την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.

41. Στελέχωση των ΚΑΠΗ του Δήμου με το αναγκαίο ιατρικό προσωπικό.

42. Επαναλειτουργία του δημοτικού γραφείου προώθησης της απασχόλησης, με στόχο τη βέλτιστη ενημέρωση των ανέργων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο.

43. Εφαρμογή συστηματικών ελέγχων -σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αρχές-για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους κλειστούς χώρους.

44. Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης και υλοποίηση νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης ενηλίκων.

45. Διασφάλιση της διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων ευθύνης τους και την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

46. Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης, με τη συνεργασία των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας.

47. Ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών του Δήμου, έτσι ώστε να σταματήσει να υπάρχει κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης συντονισμού και λειτουργίας των υποδομών σε διαφορετικά Νομικά Πρόσωπα και υπηρεσίες εντός του Δήμου.

48. Υιοθέτηση ευνοϊκών ρυθμίσεων όσον αφορά τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για ΑμεΑ, πολύτεκνους και τρίτεκνους.

49. Ολοκλήρωση και εφαρμογή μελέτης για το Σ.Β.Α.Κ. (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) του Δήμου Χανίων.

50. Τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών σε δημοτικούς χώρους και σημεία μαζικής συνάθροισης του κοινού για την αντιμετώπιση του αιφνιδίου θανάτου (της πρώτης αιτίας σε θανάτους παγκοσμίως).