Για σκοπιμότητες που εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα στον τομέα της καθαριότητας και δεσμεύουν την επόμενη δημοτική αρχή κατηγορεί με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη 'Πρωτοβουλία Πολιτών Πρώτα ο Άνθρωπος", με αφορμή την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας από τον δήμο Χανίων.

Στην ανακοίνωση της η δημοτική παράταξη κατηγορεί την απερχόμενη δημοτική αρχή οτι "προκειμένου να καταφέρει να διαιωνίσει το καθεστώς των εργολαβιών-καθαριότητας με τους ιδιώτες αντιποιηθεί το έργο της επόμενης δημοτικής αρχής και να δημιουργήσει τετελεσμένα προκηρύσσοντας 40 μέρες πριν από το τέλος της θητείας της νέο διαγωνισμό για εργολαβίες ύψους 1.930.199,72 ευρώ κατ' έτος για τα έτη 2020- 2021".

Ταυτόχρονα θέτει δύο ερωτήματα:

Πρώτον, "γιατί ένα μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου, με την με αρ. 322/22-4-2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ενέκρινε εκ νέου την «ανάγκη» ανάθεσης σε ιδιώτες, με αιτιολογία που συμπυκνώνεται στο αποκλειστικό επιχείρημα ότι αφού έτσι πράττει ο Δήμος έως σήμερα κατά τον ίδιο τρόπο οφείλει να συνεχίσει και η επόμενη δημοτική αρχή";

Δευτερον, "γιατί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκαταλαμβάνοντας ουσιαστικά τις αποφάσεις του νέου δημοτικού συμβουλίου και δημιουργώντας βολικά τετελεσμένα, ξεκίνησε τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των εργολάβων η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να επιλεγούν οι ανάδοχοι που θα υπογράψουν συμβάσεις για τις υπηρεσίες καθαριότητας από 28-5-2020 έως 18-5-2021 με προβλεπόμενη δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος δηλαδή έως και το 2022, καλύπτοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης δημοτικής περιόδου;

Στην ανακοίνωση η παράταξη του Γιάννη Σαρρή,  κατηγορεί τον απερχόμενο δήμαρχο οτι δεσμεύει την επόμενη δημοτική αρχή για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, 40 ημέρες πριν αναλάβει τα καθήκοντά της.

"Είναι ακατανόητη η σπουδή του απερχόμενου δημάρχου να δεσμεύσει τον επόμενο δήμαρχο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, για ένα έργο που θα γίνει σε ένα χρόνο από τώρα, χωρίς να αφήνει περιθώρια στη νέα δημοτική αρχή να εξετάσει το ζήτημα όπως αρμόζει στη σπουδαιότητα του και χωρίς να προηγηθεί διάλογος στο νέο δημοτικό συμβούλιο", αναφέρεται στην ανακοίνωση το πλήρες κείμενο της οποίας παρατείθεται παρακάτω

Η ανακοίνωση της "Πρωτοβουλίας Πολιτών"

Η σκυτάλη των εργολαβιών καθαριότητας στο Δήμο Χανίων

Καθ’όλη τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας μας θεωρήσαμε -και εξακολουθούμε και σήμερα να θεωρούμε- ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι μία από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες του Δήμου, αφενός γιατί επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών και καθορίζουν την καθημερινότητα τους, αφετέρου διότι για το σκοπό αυτό δαπανώνται ιδιαιτέρως μεγάλα ποσά από το δημοτικό προϋπολογισμό.

Με αυτή την οπτική, ήδη από το 2016, εστιάσαμε και αναδείξαμε τα προβλήματα που σχετίζονται με τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος Χανίων με ιδιώτες-εργολάβους, όπως ενδεικτικά: η συμπερίληψη φωτογραφικών διατάξεων στους διαγωνισμούς, που προκαθόριζαν επί 25 χρόνια το αποτέλεσμα της εργολαβίας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και μετά από τις προσπάθειες μας αφαιρέθηκαν και η υποχρέωση ουσιαστικού και μόνιμου ελέγχου τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τους εργοδότες εργολάβους.

Ήδη από το 2017 η απερχόμενη δημοτική αρχή αρνήθηκε την πρόταση μας να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, όταν είχε τη νομική ευχέρεια να το πράξει. Σήμερα, στο τέλος της θητείας της, βιώνουμε για μία ακόμα φορά την επιλογή  της να διατηρήσει το ίδιο και απαράλλακτο καθεστώς εργολαβιών, επικαλούμενη με υποκριτικό τρόπο αυτές ακριβώς τις ελλείψεις προσωπικού.

Το πιο εντυπωσιακό όμως από όλα είναι ότι, προκειμένου να καταφέρει να διαιωνίσει το καθεστώς των εργολαβιών-καθαριότητας με τους ιδιώτες, δεν διστάζει να αντιποιηθεί το έργο της επόμενης δημοτικής αρχής και να δημιουργήσει τετελεσμένα προκηρύσσοντας 40 μέρες πριν από το τέλος της θητείας της νέο διαγωνισμό για εργολαβίες ύψους 1.930.199,72 ευρώ κατ' έτος για τα έτη 2020- 2021.

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η απερχόμενη δημοτική αρχή δημιουργεί απορίες και ερωτηματικά: Γιατί ένα μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου, με την με αρ. 322/22-4-2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ενέκρινε εκ νέου την «ανάγκη» ανάθεσης σε ιδιώτες, με αιτιολογία που συμπυκνώνεται στο αποκλειστικό επιχείρημα ότι αφού έτσι πράττει ο Δήμος έως σήμερα κατά τον ίδιο τρόπο οφείλει να συνεχίσει και η επόμενη δημοτική αρχή;

Στη συνέχεια, γιατί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκαταλαμβάνοντας ουσιαστικά τις αποφάσεις του νέου δημοτικού συμβουλίου και δημιουργώντας βολικά τετελεσμένα, ξεκίνησε τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των εργολάβων η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να επιλεγούν οι ανάδοχοι που θα υπογράψουν συμβάσεις για τις υπηρεσίες καθαριότητας από 28-5-2020 έως 18-5-2021 με προβλεπόμενη δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος δηλαδή έως και το 2022, καλύπτοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης δημοτικής περιόδου;

Είναι ακατανόητη η σπουδή του απερχόμενου δημάρχου να δεσμεύσει τον επόμενο δήμαρχο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, για ένα έργο που θα γίνει σε ένα χρόνο από τώρα, χωρίς να αφήνει περιθώρια στη νέα δημοτική αρχή να εξετάσει το ζήτημα όπως αρμόζει στη σπουδαιότητα του και χωρίς να προηγηθεί διάλογος στο νέο δημοτικό συμβούλιο. Κάθε δικαιολογία ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες επισπεύδονται επειδή είναι εν γένει χρονοβόρες, δεν μπορεί παρά να χαρακτηρισθεί ως προσχηματική, γιατί είναι βέβαιο ότι το διάστημα των σαράντα ημερών ως την αλλαγή της δημοτικής αρχής δεν είναι ούτε κρίσιμο ούτε καθοριστικό ώστε να οδηγεί σε κατάργηση της αρχής της διαφάνειας και της αρχής της διαβούλευσης.

Οφείλουμε επιπλέον να επισημάνουμε ότι η «μελέτη» σκοπιμότητας, όπως αυτή εγκρίθηκε με την 362/22-4-2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,  συνοδεύτηκε από συνοπτική, ελλιπή και αόριστη οικονομική εκτίμηση του κόστους των εργολαβιών ποσού 1.930.199,72 ευρώ επαυξημένη σε σχέση με την προγενέστερη σύμβαση κατά 12,5% και συγκεκριμένα κατά  214.184,22 ευρώ κατ’ έτος, ενώ η πιο κοστοβόρα από τις εργολαβίες, δηλαδή αυτή που αφορά στη σάρωση των κοινοχρήστων χώρων, αυξήθηκε κατά 172598 ευρώ. Όλα τα παραπάνω δεν συνοδεύτηκαν από καμία αναλυτική οικονομικοτεχνική μελέτη που να δικαιολογεί πως κατέληξε η δημοτική πλειοψηφία σε αυτά τα ποσά, καθιστώντας τα στην ουσία ανέλεγκτα και χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τα αναλυτικά ποσά που αντιστοιχούν σε εργολαβικό κέρδος, στη χρήση και συντήρηση των μηχανημάτων, τα ποσά που αντιστοιχούν  στην αύξηση του βασικού μισθού, με αποκορύφωμα της προχειρότητας ότι όλα τα παραπάνω ψηφίστηκαν σε συνεδρίαση που είχε άλλο αντικείμενο παρά την εξαιρετική σπουδαιότητα του θέματος.

Ύστερα από όλες αυτές τις επιλογές, είναι άραγε τυχαίο ότι επιπλέον αφαιρέθηκε η υποχρέωση των αναδόχων-εργολάβων να προσκομίζουν μαζί με τις καταστάσεις μισθοδοσίας και τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις προς το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ, προκειμένου να ελέγχεται η καταβολή και των ασφαλιστικών εισφορών;

Ή μήπως είναι επίσης τυχαίο ότι από τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης του Διαγωνισμού έχουν απαλειφθεί οι παράγραφοι που υπήρχαν τις προηγούμενες χρονιές, και αφορούσαν τη διαδικασία που καθορίζει τις κυρώσεις που έχει ο εργολάβος όταν δεν τηρεί πιστά τους όρους της σύμβασης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ενδεχόμενα νομικά κενά;

Θα θέλαμε τέλος να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι ακόμα και το  γραπτό αίτημα που καταθέσαμε στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου με πρόταση μας να συζητηθεί το θέμα της καθαριότητας στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης 24 Ιουλίου με πρόσκληση, παρουσία και τοποθέτηση του νέου δημάρχου κ. Σημανδηράκη, απορρίφθηκε.