Η προηγούμενη δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη συμμετοχής των 2/3 των μελών του συμβουλίου

Ο Δήμος Κισάμου, ανακοινώνει την εκ νέου σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου με την ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ διαδικασία, το Σάββατο 28/3/2020 από τις 11:00 πμ έως τις 20:00 μμ, με τα ίδια ακριβώς θέματα ημερήσιας διάταξης που υπήρχαν και στην προηγούμενη πρόσκληση, η οποία δεν έτυχε της απαιτούμενης συμμετοχής των 2/3 των μελών του. 

Καλούνται αυτή τη φορά όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να συμμετέχουν.

Η παρούσα πρόσκληση θα κοινοποιηθεί στην ΠΕΔ Κρήτης, στην ΚΕΔΕ και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Αναμένεται η ρύθμιση της ομαλής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κισσάμου.